home
strona główna

Aktualności

Małopolska Droga Świętego Jakuba - Przewodnik


strona główna
Archiwum

Relacje członków Bractwa z Camino Santiago

Pielgrzymka dziękczynna

Zdjęcia z Rekolekcji Jakubowych

Ekstr Droga Krzyżowa 2014 - zdjęcia

Zdjęcia z liturgii Wielkiego Czwartku

Udział członków Bractwa św. Jakuba w procesji na Skałkę w 2015 r.

Udział członków Bractwa w konferencji w Santiago w 2015 r.

Album z wyjazdu członków Bractwa do Rytwian

Plakat zbiorczy Pielgrzymki Gwiaździstej

Kardynał S.Dziwisz uroczystość dziękczynienia za posługę pasterską

Arcybiskup Brzegorz Ryś podziękowanie za posługę w Krakowskiej Archidiecezji

Album - IV Noworoczna Pielgrzymka - 2018 r.

Album - Nocna Droga Krzyżowa - 23 marca 2018 r.

umieszczono 02-05-2021Poniżej zamieszczony jest Program nabliższej
Pielgrzymki Romea_Strata
umieszczono 03-05-2021

Informacja na temat drogi Romea Strata


umieszczono 23-04-2021Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba

Przesyłam zaproszenia na najbliższe wydarzenia na Drodze św. Jakuba, ale także w przestrzeni wirtualnej – zachęcam do udziału w miarę możliwości i sytuacji pandemicznej ze wszystkich:

1. Zapraszam do udziału – lub ze względu na COVID-19 do duchowej łączności – na Mszę św. i nabożeństwo ku czci św. Jakuba, które zostaną odprawione w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych

25 kwietnia 2021 r. (niedziela) o godz. 17:00.


2. Zapraszam do udziału w XIV Pielgrzymce Parafii Jakubowych na Jasną Górę w Świętym Roku Compostelańskim -23-24 kwietnia 2021 r. Szczegóły:

Zjazd Parafii Jakubowych w Częstochowie 20213. Zapraszam do wysłuchania kolejnego, trzeciego wykładu on-line z cyklu "Konwersacje Jakubowe" (więcej informacji na stronie Parlamentu Jakubowego,

Konwersacje Jakubowe,


który rozpocznie się w poniedziałek 26 kwietnia o godz. 20:00.
Pół godziny wcześniej, tj. o godz. 19:30 rozpocznie się pierwsze spotkanie on-line „Kurier z Santiago” z o. Romanem Wcisło MS, prowadzącym Europejskie Centrum Pielgrzymkowe im. Jana Pawła II na Monte del Gozo, w trakcie którego będziemy mogliby bezpośrednio dowiedzieć się, jak wygląda aktualna sytuacja w Santiago, Galicji i innych regionach Hiszpanii; co wolno, co jest możliwe, o czym na jakiś czas trzeba jeszcze zapomnieć. Link do platformy MS Teams na których będzie można uczestniczyć w tych spotkaniach:

Link do platformy MS Teams,4. Zapraszam także do udziału
w indywidualnej pielgrzymce „sztafetowej”, która jest swego rodzaju promocją nowego szlaku pielgrzymkowego pod nazwą Romea Strata.

Szlak ten stopniowo powstaje w przestrzeni pielgrzymowania w Polsce. Od ponad dwóch lat pracownicy naukowi w Toruniu (Ks. prof. Piotr Roszak i ks. dr Tomasz Huzarek), a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie biorą udział w pracach Stowarzyszenia Europejskiej Drogi Rzymskiej (L’associazione Europea Romea Strata AERS). Stowarzyszenie to powstało w celu odkrycia i odtworzenia Drogi Rzymskiej, starożytnego szlaku pielgrzymkowego o dużym znaczeniu dla wiary i kultury od Morza Bałtyckiego do Rzymu. W 2022 r. AERS rozpocznie staranie o wpisanie szlaku na listę Europejskich Szlaków Kulturowych i uzyskanie certyfikatu Rady Europy, certyfikatu, który otrzymały już Droga św. Jakuba i Droga Lombardzka (Via Francigena). Program pielgrzymki ma na celu umożliwienie poznania Drogi Rzymskiej. W tym roku przewiduje się przebycie 1100 km w ciągu 47 dni, od 13 maja do 28 czerwca 2020 r. Ta pierwsza pielgrzymka będzie przebiegać od Krakowa do Aquilei przez Polskę, Republikę Czeską, Austrię i Włochy. W przyszłym roku jest planowany etap włoski od Aquilei do Rzymu, a w roku 2023 etap północny szlaku od Morza Bałtyckiego do Velehradu.
Ze względu na pandemię COVID-19 organizacja tej pielgrzymki w „normalny” sposób jest właściwie niemożliwa. Chciałbym jednak zaprosić do udziału indywidualnego w tej pielgrzymce – pielgrzymowania w małej – ale niezorganizowanej – grupie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Chciałbym, aby zgodnie z ogólną koncepcją tej pielgrzymki wyruszyć w dniu 13 maja 2021 r. (czwartek) po porannej Mszy św. o godz. 7:30 z Wawelu przez Tyniec do Liszek (20 km). Następnego dnia – 14 maja 2021 r. pielgrzymować z Liszek do kościoła św. Jakuba w Sance – Kościół Stacyjny Świętego Roku Compostelańskiego, a w sobotę 15 maja 2021 r. od kościoła św. Jakuba w Sance do kościoła św. Jakuba w Palczowicach. Osoby zainteresowane udziałem w tej pielgrzymce promującej niejako dwa szlaki pielgrzymkowe do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela i do grobu św. Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Najserdeczniej pozdrawiam! Ultreia! Franciszek Mróz - Prezes Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych

umieszczono 14-02-2021Wspólnie z ks. kan. Ryszardem Honkiszem – Kustoszem Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych
zapraszamy do udziału – lub ze względu na COVID-19 do duchowej łączności,
– na Mszę św. i nabożeństwo ku czci św. Jakuba,
które zostaną odprawione w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych

25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 18:00.


Zapraszam także do udziału w pierwszym z cyklu wykładów on-line „Konwersacje Jakubowe” dotyczących historii i współczesności Camino de Santiago w ramach przeżywania Roku Świętego Compostelańskiego 2021. Pierwszy wykład pt. „Santiago de Compostela i kult św. Jakuba w XI i XII wieku” wygłosi prof. Wojciech Mruk w dniu 28 lutego 2021 r. (niedziela) o godz. 20:00. Wykład zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie MS Teams.


Link do spotkania:

Link do spotkania

umieszczono 22-01-2021Zapraszamy do udziału – lub ze względu na COVID-19 do duchowej łączności – na Mszę św. i nabożeństwo ku czci św. Jakuba, które zostaną odprawione w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych 25 stycznia 2021 r. o godz. 18:00

Drodzy Bracia i Siostry – Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!
Drodzy Pielgrzymi!

Wspólnie z ks. kan. Ryszardem Honkiszem – Kustoszem Sanktuarium św.
Jakuba w Więcławicach Starych zapraszamy do udziału – lub ze względu na COVID-19 do duchowej łączności – na Mszę św. i nabożeństwo ku czci św. Jakuba,
które zostaną odprawione w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00.

Najserdeczniej pozdrawiam! Ultreia!

Franciszek Mróz - Prezes Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych

umieszczono 04-01-2021Serdecznie zapraszamy do udziału indywidulanego lub
duchowego w V Noworocznej Pielgrzymce
Małopolską Drogą Św. Jakuba
do Sanktuarium Św. Jakuba w Więcławicach Starych
- 6 stycznia 2021 r.umieszczono 29-12-2020Święto Translatio Sancti Jacobi (święto Przeniesienia relikwii św. Jakuba) w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych

30 grudnia 2020 r. (środa)

o godz. 18:00


Drodzy Bracia i Siostry – Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!


Drodzy Pielgrzymi!


W nawiązaniu do informacji przesłanej przed kilkoma dniami, tj. zaproszenia na otwarcie Kościoła stacyjnego

31 grudnia 2020 r. (czwartek)

godz. 16:00,

wspólnie z ks. kan. Ryszardem Honkiszem – Kustoszem Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych zapraszamy do udziału – lub ze względu na COVID-19 do duchowej łączności – na Mszę św. z okazji Tranclacio Sancti Jacobi (Przeniesienia relikwii św. Jakuba), która zostanie odprawiona w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych

30 grudnia 2020 r. (środa)

o godz. 18:00

Mam jednak pełną świadomość, w jakiej sytuacji epidemicznej się znajdujemy - dlatego też zaproszenie na udział w tych wydarzeniach musi być bardzo ograniczone.

Najserdeczniej pozdrawiam! Ultreia!

Franciszek Mróz

Zdjęcia z uroczystej Mszy Świętej


>
umieszczono 27-12-2020
Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!
Drodzy Pielgrzymi!
Serdecznie zapraszamy na uroczystość otwarcia Kościoła stacyjnego Świętego Roku Compostelańskiego 2021 w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych,

które odbędzie się 31 grudnia br. (czwartek) o godz. 16:00 – w duchowej łączności z Archikatedrą św. Jakuba w Santiago de Compostela.


Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych od dnia 31 grudnia 2020 r. aż do dnia 31 grudnia 2021 r., w Świętym Roku Compostelańskim, wierni – pielgrzymi będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną przypominamy i prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – zachowanie odległości, zasłanianie ust i nosa.

Jednocześnie prosimy o zabranie na uroczystość strojów brackich.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami

Ks. kan. Ryszard Honkisz

– Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych

Franciszek Mróz

– Prezes Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych

Zdjęcia z uroczystej Mszy Świętej


umieszczono 24-12-2020Życzenia Świąteczne Kapituły Bractwa Świętego Jakuba w Więcławicach Starych

Życzymy, aby Święta Narodzenia Pańskiego były dla Was czasem ponownego odkrycia, jak wielką troską i miłością obdarza nas Bóg, który narodził się dla nas w betlejemskiej grocie. Niech Dzieciątko Jezus obdaruje Was pokojem i potrzebnymi łaskami. Niech Jezus uwolni Wasze serca od lęku.
Niech Nowy 2021 Rok – Święty Rok Compostelański upływa w zdrowiu oraz w obfitości darów i łask Bożych.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!
Życzy Kapituła Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starychumieszczono 14-12-2020Drodzy Pielgrzymi, Caminowicze i Czciciele św. Jakuba!

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszych wirtualnych Adwentowych Rekolekcjach Jakubowych, które odbędą się w dniach 18-20 grudnia 2020 r. o godz. 20:00.

Rekolekcje zostaną przeprowadzone online na aplikacji Microsoft Teams – linki do poszczególnych katechez poniżej.

Prowadzący i tematyka katechezy:

Ks. Dariusz Doburzyński

: „Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej” (18 grudnia; godz. 20:00):

Link do tego spotkania:
adres internetowy połączenia


Ks. Tomasz Gospodaryk

: „Wybierz się w drogę” (19 grudnia; godz. 20:00):

Link do tego spotkania:
adres internetowy połączenia


Ks. Adam Jeszka

: „Santiago de Compostela – św. Jakub czeka na Ciebie” (20 grudnia; godz. 20:00)

Link do tego spotkania:
adres internetowy połączenia


Słowo wstępne do katechez:

ks. Piotr Roszak


Informacje oraz linki do spotkań są zamieszczone także na: adres internetowy połączena


Zachęcamy do udziału w rekolekcjach.

Szczęść Boże!

Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!

Ks. Dariusz Doburzyński Ks. Tomasz Gospodaryk

ks. Adam Jeszka

ks. Piotr Roszak

Franciszek Mróz

umieszczono 21-11-2020Zaproszenie do spotkania w dniu 25 listopada 2020 r. godz. 20:15 w formie online – na platformie Microsoft Teams.


Wielce Czcigodni Księża,
Drogie Siostry i Drodzy Bracia – członkowie Bractwa św. Jakuba
w Więcławicach Starych!umieszczono 21-11-2020Zaproszenie do spotkania w dniu 25 listopada 2020 r. godz. 20:15 w formie online – na platformie Microsoft Teams.


Wielce Czcigodni Księża,
Drogie Siostry i Drodzy Bracia – członkowie Bractwa św. Jakuba
w Więcławicach Starych!

Bardzo dziękuję za liczne odpowiedzi na wcześniejszego e-maila. Dziękuję za wyrazy życzliwości i braterstwa.

Jak już pisałem przed tygodniem ze względu na czas pandemii COVID-19 najbliższe zebranie Bractwa św. Jakuba w dniu 25 listopada 2020 r. niestety nie odbędzie się w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych.
Za zgodą ks. Ryszarda Honkisza proponuję, aby spotkać się w tym dniu – tj. 25 listopada 2020 r. o godz. 20:15 w formie online – na platformie Microsoft Teams.


Przesyłam link do tego spotkania: adres internetowy połączenia

Aby dołączyć do zebrania nie potrzeba instalować żadnych aplikacji tylko dołączyć do spotkania – tzn. kliknąć ww. link i przejść do spotkania. Ja uruchomię to wirtualne spotkanie zaraz po moim wykładzie tj. już po godz. 20:00. Ten tryb komunikacji testowałem na wykładach dla uczniów – w ostatnim takim wykładzie uczestniczyło ponad 250 osób z całej Polski i nikt nie zgłaszał żadnych problemów technicznych. Mam nadzieję, że tak będzie również w przypadku naszego zebrania.

Najserdeczniej Was pozdrawiam i życzę pełni zdrowia! Niech Dobry Bóg Wam błogosławi i niech Was strzeże!

Ultreia!

Z darem modlitwy

Franciszek Mróz – Prezes Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych
Tel. 664 329 302

umieszczono 10-10-2020Nowa Kapituła Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych

W dniu 25 września 2020 r. w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych odbyło się Walne Zebranie Bractwa św. Jakuba. W trakcie zebrania wybrano nowego Prezesa Bractwa św. Jakuba i uzupełniono skład Kapituły Bractwa św. Jakuba.

Prezesem Bractwa św. Jakuba został Franciszek Mróz.

Skład Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych (od 25 września 2020 r.):
 • Prezes: Franciszek Mróz (e-mail: fmroz@wp.pl; tel. kom. +48 664 329 302)
 • Zastępca Prezesa: Ks. kan. Ryszard Honkisz
 • Sekretarz: Anna Wasilewska
 • Skarbnik: Ewa Krawczyk
Członkowie Kapituły: Beata Kuczmańska, Reinhard Kulessa, Monika Myśliwiec, Józef Talik

Komisja Rewizyjna
Marek Thier, Anna Masalska, Krzysztof Stanek

umieszczono 13-06-2020Poprawa oznakowania Małopolskiej Drogi św. Jakuba

Światowa pandemia COVID-19 wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, na którą zachorowało już ponad 7 mln osób w 188 krajach i terytoriach świata (stan w dniu 10 czerwca 2020 r.) , głęboko dotknęła i zapewne jeszcze długo będzie miała wpływ na gospodarkę, kulturę, edukację, zdrowie, sport, turystykę, demografię, systemy polityczne oraz zachowania społeczno-psychologiczne mieszkańców na całym świecie. Co najmniej do momentu ustania pandemii COVID-19 należy spodziewać się znaczących zmian zachodzących w pielgrzymowaniu. Moim zdaniem Droga św. Jakuba - szlak pielgrzymkowy do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w okresie pandemii COVID-19 będzie jednym z najczęściej wybieranych elementów przestrzeni pielgrzymkowej Europy. Z rozmów przeprowadzonych wśród wielu caminowiczów wiem, że w tym roku większą popularnością cieszyć się będą polskie odcinki Camino de Santiago. Co o tym decyduje? - indywidulany charakter pielgrzymowania Drogą św. Jakuba, która jest wyjątkową przestrzenią spotkania z samym sobą, co jest kluczem do spotkania z Bogiem i spotkania z drugim człowiekiem.

"Camino de Santiago nie jest zwykłą trasą wytyczoną na mapie, nie jest ciągiem miejsc, przez które się przechodzi, nie jest jedynie geograficznym obszarem; Camino to droga i wędrowanie, ruch i zatrzymanie się, marsz i spotkanie, dawanie i przyjmowanie, ewangelizowanie i bycie ewangelizowanym. Camino to dynamiczna przestrzeń; ma swój biegun, który nas prowadzi i przyciąga. Prawdziwym celem naszej pielgrzymki jest spotkanie z Jezusem Chrystusem, drogą, prawdą i życiem; w Nim wyjaśnia się tajemnica człowieka" - Źródło: Camino de Santiago poszukiwanie i spotkanie: List pasterski biskupów Camino Francés Drogi świętego Jakuba, 2015. Bardzo cieszą podejmowane na wielu odcinkach Drogi św. Jakuba prace nad poprawą i konserwacją oznakowania! Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączają się w te dzieło!

W dniu 6 czerwca 2020 r. członkowie Bractwa św. Jakuba poprawili oznakowanie Małopolskiej Drogi św. Jakuba na 4 odcinkach:
Szczaworyż - Gorysławice (14,4 km);
Gorysławice - Probołowice (13 km);
Probołowice - Skalbmierz (15 km);
Skalbmierz - Pałecznica (12 km).


Bardzo dziękuję Ewie, Gosi, Beacie, Kasi, Krzysztofowi i Michałowi!

Kolejne akcje poprawy oznakowanie Camino de Santiago w Małopolsce w najbliższych dniach.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Przyjaciół i Caminowiczów!

Ultreia!
Franciszek Mróz

Poniżej jest kilka zdjęć.

Znakowanie -czerwiec -2020


umieszczono 11-04-2020Święta Wielkiej Nocy w 2020 r. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! Alleluja!

Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba!
Drogie Siostry! Drodzy Bracia! Drodzy Przyjaciele!

Przesyłam najserdeczniejsze życzenia świąteczne od Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych i ks. Ryszarda Honkisza - Kustosza Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych.

Dobry Bóg nie przestaje nas zadziwiać...
Stajemy przed nim w tym szczególnym czasie z wszystkimi troskami i obawami. Rozpraszają nas rzeczy materialne i brakuje nam często nadziei.

A Jezus umarły i zmartwychwstały powtarza nam tę radosną nowinę:

»Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą!« Przyjmij zatem Droga Siostro – Drogi Bracie tę paschalną nowinę z wiarą i wdzięcznością! Niech te Święta Wielkiej Nocy będą czasem nadziei i odradzania się naszej wiary. Niech przyniosą radość, pokój i życzliwość!

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! Alleluja!

Życzy Ks. Kan. Ryszard Honkisz – Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba i Proboszcz parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych oraz Kapituła Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!

PS. Najserdeczniej pozdrawiam Was wszystkich! Niech Wam Pan błogosławi i niech Was strzeże! Wierzę, że Dobry Bóg już wkrótce pozwoli nam spotkać się i cieszyć z tego wszystkiego co doświadczaliśmy przed wybuchem pandemii, a może nie zawsze docenialiśmy.

Ultreia! Franciszekumieszczono 07-03-2020Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba!

Drodzy Pielgrzymi,

Zapewne każdy z Was z niepokojem, ale także z modlitwą śledzi obecną sytuację w naszej Ojczyźnie i na świecie.

Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną ODWOŁUJEMY I i II etap Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba w dniach 28-29 marca 2020 r. Zaliczka zostanie zwrócona osobom, które wpłaciły pieniądze.

Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, kiedy spotkamy się wspólnie na pielgrzymkowym szlaku. Przeżyjmy ten trudny czas na modlitwie i zachowując środki ostrożności oraz spokój.

Niech Was Bóg błogosławi i niech Was strzeże!

Pozdrawiam najserdeczniej!

Buen Camino!

Franciszek Mróz

Poniżej przedstawiona jest informacja o I i II etapie IX Niedzielnego Pielgrzymowania w 2020 r. Drogą św. Jakuba Via Regia »W Podziękowaniu Bogu za dar św. Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły«Informacje
umieszczono 18-02-2020Poniżej przedstawiona jest informacja o VI nocnej Drodze Krzyżowej i zaproszenie do udziału w niejDrodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba,
Drodzy Czciciele św. Jakuba,

 • W imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych zapraszamy
  do udziału w VI Nocnej Drodze Krzyżowej, która odbędzie się tradycyjnie
  w I piątek Wielkiego Postu A.D. 2020 – tj. 28 lutego 2020 roku.

 • Trasa Michałowice – Zerwana – Wola Więcławska – Więcławice Stare.

 • Powyżej zamieszczony jest Plakat z prośbą o rozpowszechnienie tego zaproszenia.

 • Program nabożeństwa Nocnej Drogi Krzyżowej – 28 lutego 2020 r.
 • godz. 18:00 Msza Św. W kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Michałowicach i rozpoczęcie Drogi Krzyżowej.
 • godz. 19:00-22:00 Droga Krzyżowa ulicami: Michałowice ul. Krakowska – ks. Pałęgi – Akacjowa - Na Leśnymi Stoku, Masłomiącą ul. Spacerowa, Wola Więcławska ul. Spacerowa - Podworska –Leśna, Więcławice Dworskie i Więcławice Stare ul. Dworska do Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach. Po drodze uczestnicy zatrzymają się na rozważania stacji drogi Krzyżowej przy istniejących kapliczkach i przydrożnych krzyżach.
 • godz. 22:30 Nabożeństwo na zakończenie Drogi Krzyżowej w Diecezjalnym Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach.

  Pozdrawiam serdecznie!

  Buen Camino!

  Franciszek Mróz
  W Drodze Krzyżowej wzięło udział ok. 120 osób. Poniżej można zobaczyć zdjęcia.

  zdjęcia z VI nocnej Drogi Krzyżowej szlakiem św. Jakuba 28 lutego 2020 r.
  umieszczono 17-01-2020  Poniżej przedstawiona jest informacja o spotkaniu członków Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych.


  umieszczono 2-01-2020  W dniu 30 grudnia na posiedzeniu nowo wybranej Kapituły Bractwa św. Jakuba zatwierdzono "Plan działalności i kalendarium Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych na rok 2020".

  Poniżej zamieszczony jest załącznik zawierający szczegóły Planu działalności i kalendarium na 2020 r.

  umieszczono 29-12-2019  Poniżej przedstawione są życzenia skierowane przez Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych innym Bractwom i miłośnikom dróg Jakubowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia


  Poniższy Album przedstawi otrzymane przez Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych życzenia Świąteczne i Noworoczne.  Kopie Życzeń


  umieszczono 2-11-2019

  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba, Drodzy Pielgrzymi! Bardzo dziękuję za Wasz udział w odsłonięciu znacznika Drogi św. Jakuba pod „Oknem Papieskim” (29 października 2019 r.). Dziękuję także za udział w prezentacji związanej z Rokiem Świętym Jakubowym 2021 oraz inauguracji wystawy „Droga do Santiago. Współczesne doświadczenia pielgrzymowania” w Instytucie Cervantesa. Dziękuję za wszystkie życzliwe i także za krytyczne słowa związane z tymi wydarzeniami.  Serdecznie zapraszam do udziału w VII etapie Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«", które odbędzie się w niedzielę – 17 listopada 2019 r.

  Trasa: Repty Śląskie – Ptakowice – Zbrosławice – Księży Las – Kopienica – Toszek (27 km).  Będzie to ostatni w tym roku etap naszego pielgrzymowania Drogą św. Jakuba.
  W związku z krytycznymi opiniami związanymi z tą inicjatywą, o dalszych działaniach w tym zakresie w 2020 roku, zadecyduje Kapituła Bractwa św. Jakuba.

  Pielgrzymkę rozpoczniemy w niedzielę (17 listopada 2019 r.) od udziału we Mszy św. w kościele pw. św. Mikołaja w Reptach Wielkich
  – rozpoczęcie Eucharystii o godz. 8:00.

  Tradycyjnie organizujemy przejazd autokarem – dojazd do Rept Wielkich oraz powrót z Toszka do Krakowa. Koszt przejazdu autokarem od osoby to około 40 zł (w zależności od liczby uczestników).  .

  Godziny odjazdu autokaru z poszczególnych miejsc zbiórki uczestników tj.:
  – odjazd autokaru sprzed Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych o godz. 5:40.
  – odjazd autokaru z przystanku MPK „Opolska Estakada” pod estakadą im. Generała Tadeusza Rozwadowskiego – przystanek linii 132, 138, 169, 172 w kierunku Bronowice, Azory, Krowodrza Górka o godz. 6:00.
  – odjazdu autokaru z przystanku MPK „Mackiewicza” – przystanek linii 132, 138, 169, 172 w kierunku Bronowice, Azory, Krowodrza Górka o godz. 6:05.
  – odjazd autokaru z pętli autobusowej Kraków-Azory o godz. 6:10.

  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: fmroz@wp.pl lub kierować telefonicznie do: Franciszek Mróz nr tel. 664 329 302.

  Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na przejazd autokarem o wpłatę zaliczki w wysokości 25 zł na konto:
  Franciszek Mróz
  23 1140 2004 0000 3802 6334 5924

  Uprzejmie informuję, że w przypadku rezygnacji z wyjazdu po 15 listopada 2019 r., zaliczka nie będzie zwrócona!

  Przypominam i jeszcze raz zapraszam na nasze już tradycyjne spotkanie caminowe w Dursztynie, które odbędzie się 30.11 – 1.12.2019 r. Szczegóły prześlę w najbliższych dniach.

  W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
  Życzę wszystkim Świętości i serdecznie pozdrawiam! Ultreia!
  Franciszek Mróz
  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
  tel. 664 329 302  umieszczono 23-10-2019  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba, Drodzy Pielgrzymi! 1. Zapraszam na piękne i ważne dla pielgrzymów, mieszkańców Krakowa i pielgrzymów Małopolskiej Drogi św. Jakuba i całej sieci Camino de Santiago w Polsce tj. odsłonięcie daru Rady Galicji dla Krakowa znacznika Drogi św. Jakuba, które odbędzie się 29 października (wtorek) o godz. 13:00 na ogrodzie przy wejściu do Bazyliki św. Franciszka z Asyżu. Zapraszam w strojach brackich i pielgrzymich (aproszenie w załączniku). Pragnę delikatnie podkreślić, poczęstunek w sali bł. Jakuba Strzemię po uroczystości jest przewidziany tylko dla przedstawicieli władz miasta Krakowa i Gości z Hiszpanii – proszę o zrozumienie.

  2. W tym samym dniu – tj. wtorek 29 października 2019 r. godz. 18:00 w Instytucie Cervantesa w Krakowie ul. Kanonicza 12 odbędzie się prezentacja związana z Rokiem Świętym Jakubowym 2021 oraz inauguracja wystawy „Droga do Santiago. Współczesne doświadczenia pielgrzymowania”. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich – zapraszam! (plakaty w załącznikach).  3. Jeszcze raz zapraszam do udziału w VI etapie Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«, który odbędzie się w niedzielę – 27 października 2019 r. Trasa: Siemonia – Sączów – Piekary Śląskie – Repty Śląskie (Tarnowskie Góry) (29 km). Pielgrzymkę rozpoczniemy w Siemoni o godz. 8:00, skąd udamy się do kościoła św. Jakuba w Sączowie na Mszę św. (godz. 9:00).
  Tradycyjnie organizujemy przejazd autokarem – dojazd do Siemoni oraz powrót z Tarnowskich Gór do Krakowa. Koszt przejazdu autokarem od osoby to około 35 zł (w zależności od liczby uczestników).
  Godziny odjazdu autokaru z poszczególnych miejsc zbiórki uczestników tj.:
  – odjazd autokaru sprzed Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych o godz. 5:50.
  – odjazd autokaru z przystanku MPK „Opolska Estakada” pod estakadą im. Generała Tadeusza Rozwadowskiego – przystanek linii 132, 138, 169, 172 w kierunku Bronowice, Azory, Krowodrza Górka o godz. 6:05.
  – odjazdu autokaru z przystanku MPK „Mackiewicza” – przystanek linii 132, 138, 169, 172 w kierunku Bronowice, Azory, Krowodrza Górka o godz. 6:15.
  – odjazd autokaru z pętli autobusowej Kraków-Azory o godz. 6:20.

  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: fmroz@wp.pl lub kierować telefonicznie do: Franciszek Mróz nr tel. 664 329 302.

  W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!
  Franciszek Mróz
  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
  tel. 664 329 302


  Kontynuujemy VIII Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba Via Regia.  Serdecznie więc zapraszam Was i Waszych Bliskich do udziału
  w III etapie
  „VIII Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«”, który odbędzie się w dniu 19 maja 2019 r. (niedziela). Trasa: Osiek – Olkusz – Sławków (30 km).


  W odpowiedzi na prośbę wielu pielgrzymów, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość dojazdu do Osieka i powrotu ze Sławkowa do Krakowa wynajętym autokarem. Koszt przejazdu autokarem od osoby to około 35 zł. (w zależnosci od liczby uczestników

  Zwracam uwagę na wcześniejszą godzinę odjazdu autokaru z poszczególnych miejsc zbiórki uczestników tj.:
  Odjazd autokaru sprzed Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych o godz. 6:15.

  Odjazd autokaru z przystanku MPK „Opolska Estakada” pod estakadą im. Generała Tadeusza Rozwadowskiego – przystanek linii 132, 138, 169, 172 w kierunku Bronowice, Azory, Krowodrza Górka o godz. 6:30.

  Odjazdu autokaru z przystanku MPK „Mackiewicza” – przystanek linii 132, 138, 169, 172 w kierunku Bronowice, Azory, Krowodrza Górka o godz. 6:45. Odjazd autokaru z pętli autobusowej Kraków-Azory o godz. 6:45.

  Jednocześnie informuję, że we Mszy św. uczestniczyć będziemy w sanktuarium Najświętszego Zbawiciela w Przegini (Msza św. o godz. 7:30), a następnie przejedziemy do Osieka, skąd rozpoczniemy piesze pielgrzymowanie. Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na przejazd autokarem o wpłatę zaliczki w wysokości 25 zł na konto:

  Franciszek Mróz 23 1140 2004 0000 3802 6334 5924

  Uprzejmie informuję, że w przypadku rezygnacji z wyjazdu po 15 maja 2019 r., zaliczka nie będzie zwrócona!

  Jednocześnie pragnę poinformować, że z wpłat za autokar z I etapu pielgrzymki pozostało nam 40 zł, a z II etapu pielgrzymki 144 zł. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@caminogalicja.pl lub

  kierować telefonicznie do: Franciszek Mróz nr tel. 664 329 302.

  W nawiązaniu do informacji przekazanej w autokarze na ostatnim etapie – uprzejmie proszę osoby zainteresowane kupnem monografii pt. „Droga św. Jakuba w Polsce” autorstwa mojego brata Łukasza Mroza o przesłanie informacji drogą e-mailową lub smsem. Koszt monografii to 30 zł.

  W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!

  Franciszek Mróz

  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

  tel. 664 329 302

  umieszczono 26-03-2019  II etap VIII Niedzielnego Pielgrzymowania!
  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych
  Drodzy Pielgrzymi i Czciciele św. Jakuba!
  Kontynuujemy VIII Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba Via Regia.

  Serdecznie więc zapraszam Was i Waszych Bliskich do udziału w II etapie „VIII Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«” w dniu 7 kwietnia 2019 r. (niedziela)


  W odpowiedzi na prośbę wielu pielgrzymów, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość dojazdu do Ojcowa i powrotu z Osieka do Krakowa wynajętym autokarem. Koszt przejazdu autokarem od osoby to 30 zł.

  Odjazd autokaru sprzed Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych o godz. 6:30.

  Odjazd autokaru z przystanku MPK „Opolska Estakada” pod estakadą im. Generała Tadeusza Rozwadowskiego – przystanek linii 132, 138, 169, 172 w kierunku Bronowice, Azory, Krowodrza Górka o godz. 6:45.

  Odjazdu autokaru z przystanku MPK „Mackiewicza” – przystanek linii 132, 138, 169, 172 w kierunku Bronowice, Azory, Krowodrza Górka o godz. 6:45. Odjazd autokaru z pętli autobusowej Kraków-Azory o godz. 7:00.

  Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na przejazd autokarem o wpłatę zaliczki w wysokości 25 zł na konto:

  Franciszek Mróz 23 1140 2004 0000 3802 6334 5924

  Uprzejmie informuję, że w przypadku rezygnacji z wyjazdu po 5 kwietnia 2019 r., zaliczka nie będzie zwrócona! Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@caminogalicja.pl lub

  kierować telefonicznie do: Franciszek Mróz nr tel. 664 329 302.

  W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!

  Franciszek Mróz

  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

  tel. 664 329 302

  umieszczono 22-03-2019  Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach,
  Sanktuarium Diecezjalne św. Jakuba w Więcławicach Starych,
  oraz Gmina Michałowice!
  zapraszają na
  V Nocną Drogę Krzyżową Szlakiem
  Małopolskiej Drogi św. Jakuba
  12 kwietnia 2019 r.

  Szczegóły w poniższym Plakacie  umieszczono 12-03-2019  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!
  Drodzy Pielgrzymi i Czciciele św. Jakuba!  Rozpoczynamy już VIII Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba.

  Serdecznie więc zapraszam Was i Waszych Bliskich na pierwszy etap.pielgrzymki – już w najbliższą niedzielę tj. 17 marca 2019 r.


  Wyruszamy z Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie i dochodzimy do kaplicy „Na Wodzie” św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie (28 km).

  Pielgrzymowanie rozpoczynamy w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, uczestnicząc we Mszy św., która rozpocznie się o godz. 8:00.

  Dojazd i powrót na ten etap pielgrzymki we własnym zakresie. Z Ojcowa do Krakowa kursują busy. Będę próbował kontaktować się z firmą, która te kursy organizuje, aby dokonać wstępnej rezerwacji – do tego jednak potrzebuje informacji o liczbie uczestników. Bardzo więc proszę o zgłoszenia.

  Jednocześnie informuję, że z wyjazdu do Dursztyna pozostało 69 zł - przeznaczymy je na wydrukowanie Paszportów Pielgrzyma.

  Paszport ten jest przedstawiony na następnym zdjęciu.

  Jeszcze raz zapraszam do udziału w naszej pielgrzymce i do zobaczenia w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

  Buen Camino!

  Franciszek Mróz

  umieszczono 22-02-2019  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!
  Drodzy Pielgrzymi i Czciciele św. Jakuba!

  Bractwo i parafia św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych serdecznie zapraszają na Mszę św. oraz nabożeństwo ku czci św. Jakuba Apostoła, które zostaną odprawione w Diecezjalnym Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00.

  Po Mszy św. i nabożeństwie zapraszamy na spotkanie członków Bractwa św. Jakuba i miłośników Drogi św. Jakuba.

  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem Buen Camino

  Franciszek Mróz

  umieszczono 08-02-2019  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!
  Drodzy Miłośnicy Dróg Świętego Jakuba
  Drodzy Pielgrzymi!


  Jeszcze raz zapraszam Was na nasze tradycyjne spotkanie pielgrzymkowe.

  Odbędzie się ono podobnie, jak w 2017 r. w Dursztynie, w dniach 2-3 marca 2019 r. (sobota - niedziela i „ostatki").
  Poniżej przesyłam szczegółowy program tego wyjazdu - mam nadzieję, że jest on intersujący.

  Cena udziału w tej pielgrzymce wynosi około 210 zł/osoba (uzależniona od liczby uczestników - głównie ze względu na jednostkowy koszt za transport) obejmuje: przejazd autokarem, nocleg, obiad na Słowacji, kolację (sobota), śniadanie, obiad (niedziela) oraz ubezpieczenie KL i NNW.

  Jak zawsze pragnę podkreślić, że wyjazd do Dursztyna nie ma charakteru komercyjnego i organizowany jest non profit.

  Informacje o Domie Rekolekcyjnym w Dursztynie są zamieszczone na stronie:

  Dom Rekolekcyjny w Dursztynie

  Zachęcam do udziału w tej pielgrzymce Wszystkich Miłośników Drogi św. Jakuba i Pielgrzymów!

  Zgłoszenia udziału w wyjeździe do Dursztyna prosimy przesyłać na adres:
  biuro@caminogalicja.pl

  lub kierować telefonicznie do: Franciszek Mróz nr tel. 664 329 302.
  Ze względów organizacyjnych zapisy na pielgrzymkę przyjmujemy jedynie do

  15 lutego 2019 r.


  Ze względu na konieczność wpłat zaliczki bardzo proszę o wpłatę zaliczki 80 zł w terminie również do 15 lutego 2019 r. Proszę o zrozumienie tej sytuacji i dokonanie wpłat na konto:

  Franciszek Mróz

  23 1140 2004 0000 3802 6334 5924  W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!

  Franciszek Mróz
  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
  tel. 664 329 302


  Harmonogram pobytu>

  2 marca (sobota) 2019 r.
  • 6:30 - Odjazd autokaru sprzed Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych.
  • 7:00 - Odjazd autokaru z pętli autobusowej Kraków-Azory.
  • 7:20 - Odjazd autokaru z przystanku MPK przy Al. Jana Pawła II - przystanek za Placem Centralnym, przy dawnym kinie Światowid - obecnie Muzeum PRL.
  • 7:20-11:30 - Przejazd autokarem na trasie: Kraków - Wielki Szarysz.
  • 11:30-12:30 - Modlitwa w kościele św. Jakuba w Wielkim Szaryszu, zwiedzanie kościoła.
  • 12:30-13:00 - Przejazd autokarem na trasie Wielki Szarysz - Preszów.
  • 13:00-14:00 - Zwiedzanie Kalwarii w Preszowie.
  • 14:00-15:00 - Obiad w Preszowie.
  • 15:00-15:30 - Przejazd na trasie Preszów - Ľutina
  • 15:30-16:30 - Modlitwa i zwiedzanie Sanktuarium Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Ľutina (najważniejszy ośrodek pielgrzymkowy Kościoła greckokatolickiego na Słowacji.
  • 16:30-18:30 - Przejazd autokarem na trasie: Ľutina - Dursztyn.
  • 18:30-19:00 - Zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjnym OO. Franciszkanów w Dursztynie.
  • 19:00-19:30 - Kolacja.
  • 20:00-22:00 - Spotkanie przy wspólnym stole; wspomnienia i prezentacja zdjęć z pielgrzymek w 2018 r.; wręczenie pamiątkowych dyplomów uczestnictwa oraz płyty DVD ze zdjęciami ze wszystkich etapów.
  3 marca (niedziela) 2019 r.
  • 8:00 - Śniadanie. 9:00-10:30 - Spotkanie przy kawie i herbacie. Plany pielgrzymkowe na 2019 r.
  • 11:00 - Msza św. w kościele oo. Franciszkanów w Dursztynie.
  • 12:00 - Modlitwa „Anioła Pański"
  • 12:15-13:15 - Czas wolny.
  • 13:15-14:00 - Obiad.
  • 14:00-18:00 - Przejazd autokarem na trasie Dursztyn - Kraków (w drodze do Krakowa odwiedzimy i pomodlimy się w kościele św. Jakuba w Piekielniku oraz w kościele św. Jana Chrzciciela w Orawce).
  Wyjazd do Dursztyna był dla wszystkich ważnym i owocnym wydarzeniem. Poniżej są pokazane zdjęcia związane ze zwiedzanymi miejscami.

  Jeszcze przed albumem można zobaczyć tekst Anny Wasilewskiej z dwudniowej pielgrzymki na Słowację i Orawę z bazą w Dursztynie.

  Tekst: Anna Wasilewska, Zdjęcia: Reinhard Kulessa/

  Proszę otworzyć albumy w nowych oknach

  ALBUM_RK

  ALBUM_FM

  umieszczono 12-01-2019  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba!
  Drodzy Miłośnicy Dróg Świętego Jakuba


  19 października 2019 r. w Toruniu będzie miała miejsce

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

  "„Camino de Santiago - nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii ”"  Obszerniejsze informacje znajdują się poniżej


  Konferencja - Toruń, 19 października 2019 r.


  umieszczono 27-12-2018  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba!

  Zapraszamy na Mszę św. w intencji pielgrzymów oraz nabożeństwo ku czci św. Jakuba Apostoła, które zostaną odprawione w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych w Święto Przeniesienia Relikwii św. Jakuba Apostoła (Translatio Sancti Iacobi) tj. 30 grudnia 2018 r. (niedziela) o godz. 17:00.Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba
  w Więcławicach Starych.

  Poniżej zawarte są szczegóły spotkania.
  Obszerniejsze informacje znajdują się poniżej


  Translatio Sancti Iacobi - Spotkanie Opłatkowe


  umieszczono 23-12-2018
  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba!
  Drodzy Pielgrzymi, Czciciele św. Jakuba i Miłośnicy Drogi św. Jakuba!

  Przesyłam najserdeczniejsze życzenia od Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, ks. kan. Ryszarda Honkisza, a także od mojej Rodziny:
  Niech te Święta będą czasem radości, pokoju i miłości, niech będą wypełnione łaskami od Bożej Dzieciny!
  Życzymy, aby w Nowym 2019 Roku Narodzony Jezus wskazywał Wam właściwą drogę, obejmował Was ochronnym ramieniem, wspierał w chwilach trudnych i każdego dnia Was błogosławił!

  Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i Nowego 2019 roku!
  W imieniu Kapituły Bractwa i własnym,


  Franciszek Mróz
  PS. Już dzisiaj – w imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji pielgrzymów oraz nabożeństwo ku czci św. Jakuba Apostoła, które zostaną odprawione w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych w Święto Przeniesienia Relikwii św. Jakuba Apostoła (Translatio Sancti Iacobi) tj. 30 grudnia 2018 r. (niedziela) o godz. 17:00. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie opłatkowe i kolędowanie.  umieszczono 21-12-2018


  Drodzy Pielgrzymi, Czciciele św. Jakuba i Miłośnicy Drogi św. Jakuba!

  Pragnę bardzo serdecznie podziękować za Wasz dar serca i włączenie się w akcję świątecznej zbiórki darów dla najbardziej potrzebujących polskich rodzin zza wschodniej granicy.

  Informuję, że otrzymałem od Was na ten cel kwotę 1 500 zł za którą zakupiono produkty spożywcze. Dodatkowo zebrałem paczkę o wadze 17,7 kg, którą przesłałem również na Podkarpacie, skąd harcerze ZHR przewieźli ją do Milatyna na Ukrainie. Koordynatorem akcji był mój brat Łukasz Mróz.
  Dziękuję także Waszym Bliskim, którzy również dołączyli się w tą akcję. Zdjęcia z przekazania darów można obejrzeć w galerii na stronie:

  Zdjęcia z przekazania darów

  Jeszcze raz bardzo dziękuję! Dobro powraca! Niech Dzieciątko Jezus, Które jest już blisko Wam wynagrodzi Bożym błogosławieństwem!

  Franciszek Mróz

  umieszczono 05-12-2018  umieszczono 06-11-2018


  Końcowe sprawozdanie z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

  "Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago"

  Kraków - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 20 października 2018 r. «”

  jest zamieszczone na tej stronie.

  umieszczono 27-10-2018


  Informacje dotyczące ostatniego X etapu pielgrzymki Drogą św. Jakuba

  »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«”

  są zamieszczone na tej stronie.

  umieszczono 07-10-2018


  Informacja o IX etapie „VII Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«” w dniu 14 października 2018.  Dokładne informacje dotyczące pielgrzymki są zamieszczone na tej

  stronie.  umieszczono 04-10-2018  Szanowni Państwo!

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić na XI Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago”, która odbędzie się w dniu 20 października 2018 roku w Krakowie i w Więcławicach Starych.

  Planowana konferencja jest kolejnym spotkaniem, poświęconym problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba, duchowości szlaku oraz kultu Jakuba Starszego Apostoła w Polsce i na świecie. Tegoroczna Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego –Roku Polskiej Geografii 2018 pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

  Jednym z celów konferencji jest wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba.

  Po zakończeniu konferencji – 20 października 2018 r. o godz. 16:30 w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych zostanie odprawiona Jubileuszowa Msza św. w X rocznicę otwarcia Małopolskiej Drogi św. Jakuba. W niedzielę 21 października 2018 r. zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Spotkaniu Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba w 10. rocznicę otwarcia szlaku.

  W załączniku przesyłamy program konferencji. Informacje dotyczące konferencji są zamieszczone także na stronie internetowej:www.caminogalicja.pl

  Strona Główna Konferencji  Z wyrazami głębokiego szacunku

  Ks. dr hab. Piotr Roszak Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

  Ks. kan. Ryszard Honkisz Kustosz Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

  dr Franciszek Mróz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

  Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres:

  e-mail: konferencja@swjakub.pl

  Do Państwa dyspozycji są także telefony organizatorów:

  dr Franciszek Mróz (Komitet Organizacyjny Konferencji)
  – tel. kom. 664 329 302

  ks. kan. Ryszard Honkisz (Komitet Organizacyjny Konferencji)
  – tel. 12 388 50 57; tel. kom. 601 420 038  pobierz aktualny Program Konferencji .doc (26 kB)  umieszczono 03-10-2018


  Szanowni Państwo!
  Ksiądz Prałat Mieszek Turek był postacią znaną w środowisku muzycznym Krakowa. Był także Założycielem i Opiekunem naszego chóru, wielkim admiratorem muzyki, a w szczególności twórczości Jana Sebastiana Bacha. Dlatego też – w związku ze zbliżającą się pierwszą rocznicą Jego śmierci – w niedzielę 14 października br. o godz. 17 w Kolegiacie św. Anny odbędzie się koncert wypełniony muzyką tego kompozytora. Na koncert ten pragniemy zaprosić tych wszystkich, którym Ksiądz Turek był bliski, którzy noszą Go w serdecznej pamięci oraz tych, którzy kochają muzykę.
  Chór Kolegiaty św. Anny
  Schola Cantorum Cracoviensis  umieszczono 17-09-2018


  Zaproszenie na uroczyste podniesienie
  Kościoła Św. Jakuba Starszego Apostoła
  do godności

  Sanktuarium Świętego Jakuba Starzego Apostoła przy drodze "Via Regia" w Brzesku  Informacje dotyczące przebiegu Uroczystości w Brzesku są zamieszczone na tej stronie.


  umieszczono 16-09-2018


  Informacja o VII i VIII etapie „VII Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«” w dniach 29–30 września 2018.  Dokładne informacje dotyczące pielgrzymki są zamieszczone na tej

  stronie.
  umieszczono 11-09-2018  Komunikat Nr. 2 Konferencji Jakubowej 20 października 2018 r.  umieszczono 16-08-2018


  Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!  Zapraszamy do udziału w V i VI etapie „VII Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba
  »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«” w dniach 1-2 września 2018 r..  Dokładne informacje dotyczące pielgrzymki są zamieszczone na tej

  stronie.
  umieszczono 02-08-2018  Dnia 15 września 2018 r. o godz. 12.00 Bractwo św. Jakuba zaprasza do
  Więcławic (8 km od granic Krakowa) na VI Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba.
  Dokładne informacje są zamieszczone na poniższej stronie.  „VI Bieg drogami św. Jakuba w 2018 roku”

  umieszczono 19-07-2018  Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!

  Ks. Ryszard Honkisz
  Prezes Bractwa
  Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św, Jakuba Ap.
  Serdecznie zaprasza do Więcławic na Odpust i Jarmark Jakubowy
  Szczegółowy program wydarzenia na załączonym plakacie.


  umieszczono 14-07-2018  Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!  W dniach 21-22 lipca w gminie Przeworsk oraz w Krzemienicy odbędą się "II Regionalne Dni Jakubowe na Podkarpackiej Drodze św. Jakuba Via Regia".
  Organizatorem wydarzenia są:
  • Wójt Gminy Przeworsk - Daniel Krawiec,
  • Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku,
  • Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku oraz
  • Stowarzyszenie Vive w Krzemienicy.
  Partnerami tego święta Jakubowego będą:
  • Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych,
  • Camino de la Vida,
  • Mazowiecka Chorągiew Husarska im. Jana Karola Chodkiewicza,
  • Przeworskie Koło Rowerowa Via Carpatia,
  • Stowarzyszenie "Przyjaciele Drogi św. Jakuba w Polsce" i
  • 1 Przeworska Drużyna Wędrowników "Peregrinus" Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
  Celem spotkania jest popularyzacja wiedzy na temat Camino de Santiago - Drogi św. Jakuba przebiegającej przez teren województwa podkarpackiego oraz organizacja obchodów święta św. Jakuba Starszego Apostoła w województwie podkarpackim.

  Impreza będzie także doskonałą okazją do promocji sportu, zdrowego stylu życia w tym turystyki pieszej, biegania, jazdy na rowerze i jazdy konnej.
  Szczegółowy program wydarzenia na załączonym plakacie.

  Kontakt do Organizatorów:

  Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku: ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 73 97 (wew. 201), e-mail: lmroz@gok.przeworsk.pl
  www.viaregia.podkarpacie.eu, www.przeworsk.net.pl, www.gok.przeworsk.pl,
  Łukasz Mróz, tel. 727 591 466

  Buen Camino! Franciszek Mróz
  umieszczono 1-06-2018  Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!  Zapraszamy serdecznie na koncert “Ogrody Composteli” w ramach 13 festiwalu Święto Ogrodów

  W niedzielę 3 czerwca o godz. 16:00 w kościele Najświętszego Salwatora (ul. św. Bronisławy 9) odbędziemy muzyczną pielgrzymkę po Ogrodach Boga w drodze do Santiago de Compostela, “gdzie Jakuba święty grób”. W programie koncertu znajdą się pieśni z terenów Polski, Niemiec, Francji i Hiszpanii.
  Wstęp wolny.
  Chór Kolegiaty św. Anny
  Schola Cantorum Cracoviensis  umieszczono 27-05-2018  Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!  Zapraszamy do udziału w V i VI etapie „VII Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba
  »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«” w dniach 9-10 czerwca 2018 r..

  Termin pielgrzymki przeniesiony na

  1-2 września 2018 r.


  Dokładne informacje są zamieszczone na poniższej stronie.  umieszczono 13-05-2018
  umieszczono 13-05-2018  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
  ZAPRASZA na
  NA XI MIĘDZNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

  Pierwsze informacje w poniższym plakacie:

  Dokładne informacje są zamieszczone na poniższych stronach.


  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

  Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago
  umieszczono 7-05-2018  Stowarzyszenie Parafialny Klub Sportowy „JAKUB” Więcławice
  ZAPRASZA na
  16. PIŁKARSKĄ MAJÓWKĘ
  o Puchar Starosty Krakowskiego

  Szczegóły w poniższym plakacie:

  Pozdrawiam serdecznie ks. Ryszard.  umieszczono 24-04-2018  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!
  Drodzy czciciele św. Jakuba!

  • W środę 25 kwietnia po Mszy św. wieczornej zapraszam tradycyjnie na nabożeństwo ku czci św. Jakuba Apostoła i spotkanie czcicieli św. Jakuba.

  • W najbliższą sobotę, 28 kwietnia zapraszamy na XI Pielgrzymkę Bractw i Parafii św. Jakuba Starszego Apostoła do Częstochowy. Chętnych prosimy o zgłaszenie gotowości wyjazdu w kancelarii. Wyjazd o godz. 6.30 – powrót ok. 17.00.

  Pozdrawiam serdecznie ks. Ryszard.  umieszczono 07-004-2018  Wielce Czcigodni Księża!
  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!

  Zapraszamy do udziału w III i IV etapie „VII Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba
  »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«” w dniach 21-22 kwietnia 2018 r., które organizuje nasze Bractwo.


  Dokładne informacje są zamieszczone na poniższej stronie.  umieszczono 30-03-2018  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!
  Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!


  umieszczono 27-01-2018  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!

  Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!


  Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na pielgrzymkowy szlak – Podkarpacką Drogę św. Jakuba Via Regia. Zapraszamy do udziału w I i II etapie „VII Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«” w dniach 17-18 marca 2018 r. Trasa: Sanktuarium św. Rocha w Słocinie – Rzeszów – Ropczyce.

  Wstępny program pierwszych dwóch etapów pielgrzymki i warunki uczestnictwa znajdują się poniżej

  „VII Niedzielne Pielgrzymowanie w 2018 roku Drogą św. Jakuba
  »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«”


  umieszczono 26-01-2018  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!

  Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!


  W imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba i ks. kan. Ryszarda Honkisza – Kustosza Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych pragnę poinformować, że ze względu na ferie zimowe i wyjazdy urlopowe, Nocna Droga Krzyżowa zaplanowana pierwotnie na I piątek Wielkiego Postu odbędzie się 23 marca 2018 r. (VI piątek Wielkiego Postu). Za zmianę bardzo przepraszamy i serdecznie zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie. Szczegółowe informacje prześlemy po 1 marca 2018 r.

  umieszczono 07-01-2018  IV Noworoczna Pielgrzymka Małopolską Drogą św. Jakuba do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych w Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2018 r.


  Pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba w Uroczystość Objawienia Pańskiego - święto Trzech Króli - staje się już tradycją. W tym roku bowiem po raz czwarty ponad 50-osobowa grupa pątników z Małopolski pielgrzymowała do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych. Pielgrzymkę rozpoczęto przed kapliczką św. Mikołaja w lesie w Goszczy, gdzie odmówiono litanię do Trzech Króli i zaśpiewano kolędę "Mędrcy świata". Następnie, przy pięknej pogodzie pielgrzymi wyruszyli szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba do Więcławic. W drodze kolędowano oraz rozmawiano o tegorocznych planach pielgrzymkowych związanych z Drogą św. Jakuba, a także dzielono się przeżyciami z odbytej pielgrzymki najpiękniejszą drogą świata - jak często nazywane jest Camino de Santiago.

  Serdecznie dziękujemy: ks. kan. Ryszardowi Honkiszowi - kustoszowi sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych za przyjęcie pielgrzymów i poczęstunek, p. Antoniemu Rumianowi - Wójtowi Gminy Michałowice za dofinansowanie transportu z Więcławic na polanę Goszcza, p. Ewie Krawczyk za przygotowanie wspaniałego barszczu i bigosu, p. Jerzemu Chmielowi za koordynację przejścia na terenie lasu Goszcza oraz p. Józefowi Talikowi za koordynację całej pielgrzymki.

  Dziękujemy wszystkim Pielgrzymom, którzy tak licznie włączyli się w to wydarzenie. Zapraszamy już dzisiaj na IV Nocną Drogę Krzyżową w parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych, która odbędzie się tradycyjnie w I piątek Wielkiego Postu tj. 16 lutego 2018 r.

  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem Buen Camino - Dobrej Drogi!
  Franciszek Mróz
  Poniżej można znaleźć Album z wybranych zdjęć tegorocznej IV Pielgrzymki Noworocznej.

  umieszczono 29-12-2017  Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!
  Zapraszamy na

  IV Noworoczną Pielgrzymkę Małopolską Drogą św. Jakuba do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych w Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2018 r.


  Zbiórka uczestników pielgrzymki 6 stycznia 2018 r., o godz. 8:40 przed plebanią w Więcławicach Starych, skąd pątnicy zostaną przewiezieni do lasu w Goszczy. Przy kapliczce św. Mikołaja odmówimy Litanię do Trzech Króli, zaśpiewamy kolędę i rozpoczniemy pielgrzymkę do sanktuarium w Więcławicach Starych (około 9 km). Prosimy o zabranie śpiewników. Pielgrzymkę zakończymy udziałem we Mszy św. odprawionej w sanktuarium św. Jakuba o godz. 12:15.

  Zgłoszenia udziału w noworocznej pielgrzymce prosimy kierować na adres e-mailowy:

  biuro@caminogalicja.pl

  lub telefonicznie na numer telefonu 664 329 302.

  Zgłoszenie jest konieczne, aby zamówić transport do lasu w Goszczy. Udział w pielgrzymce jest bezpłatny.

  Z najserdeczniejszymi życzeniami pomyślnego i radosnego Nowego 2018 Roku i pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!

  Franciszek Mróz

  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
  tel. 664 329 302

  Poniższy plakat również zawiera szczegóły pielgrzymki.
  umieszczono 27-12-2017  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba!

  Zapraszamy na Mszę św. w intencji pielgrzymów oraz nabożeństwo ku czci św. Jakuba Apostoła, które zostaną odprawione w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych w Święto Przeniesienia Relikwii św. Jakuba Apostoła (Translatio Sancti Iacobi) tj. 30 grudnia 2017 r. (sobota) o godz. 17:00.Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba
  w Więcławicach Starych.

  Poniższy plakat zawiera szczegóły spotkania.
  Obszerniejsze informacje znajdują się poniżej


  Translatio Sancti Iacobi - Spotkanie Opłatkowe


  umieszczono 22-12-2017  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba
  w Więcławicach Starych

  Poniżej załączone są kopie życzeń, które nasze Bractwo otrzymało z różnych stron świata.

  umieszczono 20-12-2017  Drodzy Pielgrzymi!
  Drodzy Czciciele św. Jakuba!

  Ks. kan. Ryszard Honkisz – Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego
  św. Jakuba oraz Kapituła Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, przesyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne.


  Best wishes for Christmas for our foreign friends

  Mejores deseos para Navidad para nuestros amigos extranjeros

  Meilleurs voeux pour Noël pour nos amis étrangers

  Beste Weinachtswünsche für unsere ausländischen Freunde
  umieszczono 15-12-2017  W niedzielę, 10 grudnia 2017 r. w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych podczas Mszy św. odprawionej przez J.E. Księdza Biskupa Jana Zająca członkowie Bractwa św. Jakuba dziękowali Opatrzności Bożej i Patronowi - św. Jakubowi za 10 lat działalności. To dziesięciolecie było czasem pięknych wydarzeń na Drodze św. Jakuba i dobra dla drugiego człowieka w drodze. Otwieramy nową kartę na kolejne dziesięciolecie i prosimy Miłosiernego Boga za wstawiennictwem św. Jakuba i Matki Bożej z Pilar o łaski do dalszej pracy i świętość życia! Buen Camino!
  Bliższe szczegóły i Fotorelacje zamieszczone są na poniżej stronie.

  Uroczystości rocznicowe Bractwa św Jakuba w Więcławicach Starych


  umieszczono 05-12-2017  Wspaniałe spotkanie rodziny pielgrzymkowej – Caminowej – Jakubowej w Domu Rekolekcyjnym Franciszkanów w Dursztynie. W drodze modlitwa w sanktuarium Matki Bożej i w kościele św. Jakuba w Lewoczy. Andrzejki i Barbórka! I piękne rozpoczęcie Adwentu w kościele franciszkanów w Dursztynie!
  Fotorelacja zamieszczona poniżej

  Fotorelacja

  umieszczono 04-12-2017  Z okazji 10 lecia Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, Kutosz Sanktuarium i Prezes Bractwa zaprasza na uroczystość z tej okazji.
  Szczegóły na załączonym plakacie
  umieszczono 15-11-2017  Poniżej zamieszczone jest omówienie i podsumownie przebiegu IX i X etapu pielgrzymki ze Lwowa do Krakowa w dniach 4 i 5 listopada 2017 r.

  SPRAWOZDANIE z IX i X etapu Pielgrzymki Jakubowej


  umieszczono 11-11-2017  Poniżej zamieszczone jest Sprawozdanie z X Konferencji Jakubowej, która odbyła się w Krakowie 7 października 2017 r.

  SPRAWOZDANIE z X Konferencji Jakubowej


  umieszczono 11-11-2017  Poniżej umieszczone są fotorelacje z czterech ostatnich etapów „VI Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«”

  zdjęcia z VII etapu - Maćkowice – Rokietnica – Chłopice – Jarosław
  (28 km)


  zdjęcia z VIII etapu - Jarosław – Przeworsk (22 km)


  zdjęcia z IX etapu - Przeworsk – Nowosielce – Łańcut (22 km)


  zdjęcia z X etapu - Łańcut – Słocina (21 km)  umieszczono 26-10-2017  Podziękowanie Księdzu Arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi za posługę w Archidiecezji Krakowskiej

  W dniu 24 października 2017 r. członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych uczestniczyli w niezwykle wzruszającej uroczystości – Mszy św. dziękczynnej za posługę Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia w Archidiecezji Krakowskiej. Eucharystia została odprawiona w Bazylice Mariackiej w Krakowie, a przewodniczył jej Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

  Homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podkreślając wielokrotnie, że jest wdzięczny za Kościół krakowski. „Ta Eucharystia jest moim dziękczynieniem za ten konkretny Kościół w Krakowie, którego jestem i zawsze będę dłużnikiem. Nie ja mu służyłem, to ten Ko?ciół tysiące razy mi służył, począwszy od 1 marca 1964 roku, kiedy tu byłem chrzczony i kiedy mnie przyjął za swoje dziecko. Kościół – Matka tak mnie do tej pory nosi na swoich rękach swoją przepiękną, mądrą wiarą krakowskiego Kościoła” – podkreślał Arcybiskup Grzegorz. Dla wiernych, którzy wypełnili po brzegi Bazylikę Mariacką ogromne wrażanie, ale również przesłaniem na przyszłość stanowiły słowa Arcybiskupa Nominata o Kościele w Krakowie: „To jest taki Kościół, któremu kiedy służysz, to ta służba Cię wynosi. To ta służba daje Cię poczucie godności. (…). Służba temu Kościołowi wynosi. Służba temu Kościołowi przemienia człowieka. Czyni człowieka piękniejszym, dojrzalszym, bogatszym, mądrzejszym. Służba temu Kościołowi wyzwala (…). Zawsze każdy z nas, jak tu jeste?my, będziemy dłużnikami tego Kościoła, który jest w Krakowie. Będziemy dłużnikami. Nigdy się nie wypłacimy temu Kościołowi. Cokolwiek byście nie robili, w jakikolwiek sposób byście nie posługiwali temu Kościołowi, nie wypłacicie się Mu. Ten Kościół nas też wszystkich przyjmuje takimi, jakimi jesteśmy, ze wszystkimi swoimi ograniczeniami, z całą naszą głupotą, i grzechem i małością. On nas przyjmuje, kocha nas, potwierdza nas, potrzebuje nas. Zawsze wtedy, kiedy mu służymy, on nam służy bardziej”.

  Po zakończonej Eucharystii była okazja na bezpośrednie gratulacje i podziękowanie Księdzu Arcybiskupowi za Jego wkład w funkcjonowanie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. Warto przypomnieć, że Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś jest od 20 października 2013 r.  członkiem więcławickiego Bractwa św. Jakuba. Wielokrotnie przewodniczył uroczystościom religijnym w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych. To Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś sprawując Eucharystię w Więcławicach Starych w dniu 8 wrze?nia 2013 r. odczytał dekret ks. kardynała Stanisława Dziwisza ustanawiający kościół w Więcławicach Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba. Był także świadkiem podczas tych uroczysto?ci agregacji Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych do Ogólnoświatowego Arcybractwa św. Jakuba w Santiago de Compostela (Archicofradía Universal del Apóstol Santiago). Od 2013 r. Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś jest członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowych Konferencji Jakubowych, które organizuje Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych. W dniu 14 września 2017 r. papież Franciszek mianował ks. Biskupa Grzegorza Rysia Arcybiskupem, Metropolitą Łódzkim. Ingres do katedry łódzkiej odbędzie się 4 listopada. Jeszcze raz dziękujemy Drogiemu Księdzu Arcybiskupowi Grzegorzowi za Jego posługę w Archidiecezji Krakowskiej i w Bractwie św. Jakuba w Więcławicach Starych. Życzymy obfitych łask Bożych za wstawiennictwem Matki Bożej z Pilar i naszego Patrona św. Jakuba Apostoła. Buen Camino – Księże Arcybiskupie!  TUTAJ

  znajduje się kilka zdjęć z uroczystości w Bazylice Mariackiej, oraz jednego z pobytu w Kościele św. Jakuba w Więcławicach.  umieszczono 05-10-2017  Poniżej zamieszczone jest zaprosznie
  dla Bractwa św. Jakuba
  do udziału w Uroczystej Sumie Odpustowej
  z okazji Liturgicznego wspomnienia
  świętego Jana Pawła II w Krakowie

  Zaproszenie  umieszczono 19-07-2017  Poniżej zamieszczony jest ostatni komunikat dotyczący Konferencji Jakubowej 2017 r., oraz ostateczny program konferencji

  KOMUNIKAT

  PROGRAM

  umieszczono 15-07-2017  15 Piknik Ziemniaczany w Więcławicach 15 - 17 września 2017 r.


  umieszczono 01-07-2017  TUTAJ

  znajdują się odnośniki do zdjęciowych relacji z V i VI Pielgrzymki Drogą św. Jakuba Via Regia, która wystartowała we Lwowie.  umieszczono 24-06-2017  TUTAJ

  znajdują się końcowe informacje dotyczące dalszej części Pielgrzymki Drogą św. Jakuba do Santiago de Compostela, tym razem na terenie Bawarii w dniach 30 czerwca - 16 lipca 2017 r.

  umieszczono 21-06-2017  V Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba!

  Dnia 16 września 2017 r. o godz. 12.00 Bractwo św. Jakuba zaprasza do Więcławic (8 km od granic Krakowa) na V Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba.

  Szczegółowe informacje na temat Biegu można znaleźć poniżej:

  V Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba!
  umieszczono 06-06-2017
  Serdeczne pozdrowienie z Oviedo przesyła Anka Wasilewska oraz Basia i Romek z Częstochowy. Radości było wiele, kiedy dziś rano przypadkiem spotkaliśmy się w albergu. Camino tak widać ma. Odśpiewaliśmy pod katedrą hymn do św. Jakuba i każdy ruszył w swoją stronę.
  Serdeczności! Buen camino!

  umieszczono 04-06-2017
  Konferencja Jakubowa 2017 r.

  Serdecznienie zapraszamy członków Bractwa św. Jakuba i przyjaciół dróg Jakubowych do udziału w kolejnej, w tym roku już X Konferencji zatytułowanej:


  "Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy"
  - historia i interpretacja"

  Szczegółowe informacje na temat Konferencji można znależć poniżej:

  Konferencja Jakubowa w Krakowie 7 października 2017 r.- Strona Główna


  Ramowy Program Konferencji Konferencji można znależć poniżej:

  Ramowy Program Konferencji Jakubowej w Krakowie w 2017 r.
  umieszczono 31-05-2017  TUTAJ

  znajdują się szczegółowe informacje dotyczące następnych dwóch etapów - V i VI Pielgrzymki Drogą św. Jakuba jeszcze na terenie Ukrainy w dniach 17-18 czerwca 2017 r.

  umieszczono 31-05-2017  TUTAJ

  zamieszczone są informacje dotyczące etapu III i IV oraz linki do albumów zdjęć dotyczących zwiedzania, oraz przebiegu etapów - III i IV Pielgrzymki Drogą św. Jakuba na terenie Ukrainy w dniach 11 maja - 14 maja 2017 r.

  umieszczono 16-05-2017  TUTAJ

  zamieszczony jest link do pierwszego albumu zdjęć dotyczących dwóch etapów - III i IV Pielgrzymki Drogą św. Jakuba na terenie Ukrainy w dniach 11 maja -14 maja 2017 r.

  umieszczono 09-05-2017  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROCESJI KU CZCI ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA

  Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza do udziału w procesji ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Skałkę, która w tym roku odbędzie się w niedzielę 14 maja br.

  Drodzy Bracia i Siostry,

  Zbliża się uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Przygotowujemy się do niej, przeżywając nowennę ku Jego czci, odprawianą w królewskiej katedrze na Wawelu i we wspólnotach parafialnych. Kulminacyjnym punktem uroczystości będzie tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę w niedzielę 14 maja. Procesja ta, z udziałem Episkopatu Polski, wyruszy z wawelskiego wzgórza o godz. 9:00. Osobę Ojca Świętego będzie reprezentował Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. W pierwszym roku mojej posługi w Kościele Krakowskim będę przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej na Skałce i wygłoszę homilię.

  W litanii ku czci św. Stanisława nazywamy Go Ojcem i Opiekunem całej Ojczyzny, a także Patronem we wszystkich potrzebach. Jest On również patronem ładu moralnego w Polsce. A ten patronat, jak nauczał św. Jan Paweł II, łączy się przede wszystkim z uznaniem powszechnie obowiązującego autorytetu prawa moralnego, prawa Bożego. To prawo jest normą moralności, jest także kryterium podstawowej wartości człowieka i podstawowym warunkiem porządku społecznego. Przez wstawiennictwo Patrona Polski będziemy więc prosić o poszanowanie Bożego ładu w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym w naszej Ojczyźnie. Chcemy również dziękować za otrzymane dary, szczególnie za łaskę Światowych Dni Młodzieży i uroczysty akt przyjęcia Chrystusa, jako naszego Króla i Pana. Naszą modlitwą pragniemy również prosić „Pana żniwa" o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszych parafii i rodzin.

  Zapraszam wiernych Archidiecezji Krakowskiej do udziału w procesji. Proszę, aby były w niej reprezentowane wszystkie dekanaty i wspólnoty parafialne Archidiecezji Krakowskiej wraz ze swoimi duszpasterzami. Zapraszam zakony żeńskie i męskie, osoby konsekrowane, dzieci, młodzież, studentów, szkoły katolickie, duszpasterstwa, organizacje i stowarzyszenia katolickie, bractwa i ruchy, asysty procesyjne w strojach regionalnych. Proszę o udział w procesji ludzi nauki i kultury, przedstawicieli wyższych uczelni naszego miasta, władz państwowych i samorządowych. Zapraszam wszystkich mieszkańców Krakowa i Archidiecezji Krakowskiej.

  Niech jak najliczniejszy udział w procesji ku czci św. Stanisława, będzie świadectwem naszej dojrzałej wiary i wdzięczności wobec Boga, który jest bogaty w Miłosierdzie. Naśladując przykład świętych - Stanisława i Jana Pawła II, postępujmy drogą świętości, dając odważne świadectwo wiary i przynależności do Kościoła.

  Na trud organizacji oraz uczestnictwa w procesji z serca Wam błogosławię.

  + Abp Marek Jędraszewski
  Metropolita Krakowski  umieszczono 26-04-2017  Podczas ostatniego zebrania Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych 25 kwietnia, powstała inicjatywa, aby na najbliższy etap pielgrzymki zabrać ze sobą drobne prezenty (słodycze, kawę, dewocjonalia, książki) dla mieszkańców Milatyna. Ze strony Bractwa wręczymy dla kościoła św. Anny w Milatynie m.in. figurkę św. Jakuba. Będę ogromnie wdzięczny za pozytywną odpowiedź na tą inicjatywę. Proszę zachęcić znajomych – przyjaciół do udziału w tej inicjatywie. Bardzo proszę o informację w tym zakresie. Za wszelkie propozycje i dary już teraz dziękuję!

  Na stronie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych (www.caminogalicja.pl) są już zdjęcie z I i II etapu pielgrzymki.  Poniżej zamieszczony jest przewodnik po Małopolskiej drodze św. Jakuba.
  pobierz plik .pdf (13.5 MB)

  umieszczono 15-04-2017  TUTAJ

  zamieszczone są linki do albumów zdjęć dotyczących dwóch etapów - I i II Pielgrzymki Drogą św. Jakuba na terenie Ukrainy w dniach 29 marca -2 kwietnia 2017 r.

  TUTAJ

  znajdują się szczegółowe informacje dotyczące następnych dwóch etapów - III i IV Pielgrzymki Drogą św. Jakuba jeszcze na terenie Ukrainy w dniach 12-14 maja 2017 r.

  umieszczono 14-04-2017  Życzenia Wielkanocne
  Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, abyśmy każdego dnia coraz pełniej poznawali Zmartwychwstałego Chrystusa tak, jak Jego uczniowie w Emaus. Niech Jezus odnawia i umacnia naszą wiarę. Niech wniesie w nasze życie pokój i radość! Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy: Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba i Prezes Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych ks. kan. Ryszard Honkisz Kapituła Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych
  umieszczono 22-03-2017  Zaproszenie na Mszę św. oraz nabożeństwo ku czci św. Jakuba Apostoła – 25 marca 2017 r.
  umieszczono 17-03-2017  Po spotkaniu członków Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych z Metropolitą Krakowskim Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, na ręce Kustosza Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych ks. kan. Ryszarda Honkisza wpłynęły dwa pisma Metropolity Krakowskiego ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, które zamieszczono poniżej.  umieszczono 23-02-2017  III Nocna Droga Krzyżowa Szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba
  umieszczono 19-02-2017  Relacja ze spotkania członków Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych z Metropolitą Krakowskim Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim

  W dniu 16 lutego 2017 r. w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3, ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski spotkał się z członkami Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. Kapitułę Bractwa św. Jakuba reprezentowali: ks. kan. Ryszard Honkisz – Prezes Bractwa i Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych, Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Elżbieta Tarkowska, Reinhard Kulessa, Józef Talik i Franciszek Mróz.

  Ponad 20-minutowe spotkanie przebiegło w niezwykle radosnej i „caminowej” atmosferze, a to głównie za sprawą Księdza Arcybiskupa – Jego życzliwości i otwartości. W trakcie rozmowy Metropolita Krakowski przekazał relacje z jego pielgrzymki do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, którą odbył w 2004 r. Podczas spotkania członkowie Kapituły Bractwa św. Jakuba złożyli Księdzu Arcybiskupowi życzenia oraz zapewnili o pamięci modlitewnej przy relikwiach św. Jakuba w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych. Przedstawiono także podstawowe informacje o historii Bractwa, celach i podejmowanych projektach. Kapituła Bractwa św. Jakuba poprosiła również ks. Arcybiskupa o patronat honorowy nad „VI  Niedzielnym Pielgrzymowaniem Lwowską i Podkarpacką Drogą św. Jakuba »z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany« – w podziękowaniu za Światowe Dni Młodzieży »KRAKÓW 2016«, pielgrzymką do grobu św. Jakuba na terenie Bawarii (lipiec 2017 r.) oraz udział w Komitecie Honorowym X Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30 rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy”, która odbędzie się w dniach 7-8 października 2017 roku w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych.

  Jednocześnie zaproszono Księdza Arcybiskupa do udziału w konferencji, uroczystościach 10-lecia Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych (8 grudnia) i innych inicjatywach pielgrzymkowych i religijnych organizowanych przez Bractwo św. Jakuba. Na zakończenie spotkania ks. Arcybiskup udzielił uczestnikom spotkania pasterskiego błogosławieństwa.

  Franciszek Mróz
  umieszczono 05-02-2017  Drodzy Czciciele św. Jakuba i Miłośnicy Drogi św. Jakuba!

  Uprzejmie informuję, że zamknięte zostały już listy pątników, którzy zapisali się na VI Niedzielne Pielgrzymowanie Lwowską Drogą św. Jakuba Via Regia, a także na pielgrzymkę Drogą św. Jakuba na terenie Bawarii. Obecnie możemy już tylko przyjąć zgłoszenie na tzw. listę rezerwową.


  Niestety, pomimo wielu starań i pomocy wielu osób – którym bardzo dziękuję – na dzień dzisiejszy nie udało nam się uzyskać ani jednego tańszego noclegu.

  Na dzień dzisiejszy wszystkie noclegi są zarezerwowane i kosztują 358 euro i 750 czeskich koron od osoby – bez wyżywienia!!!

  Cały czas szukamy tańszych opcji…..

  Bardzo proszę jeszcze raz osoby, które mogą pomóc w znalezieniu noclegów lub ewentualnych sponsorów o kontakt.

  W związku z koniecznością potwierdzenia rezerwacji za część noclegów, uprzejmie proszę o wpłacenie zaliczek. Informacje o numerze konta zostały wysłane drogą e-mailową. Ze względu na konieczność wpłat zaliczek za rezerwowane noclegi oraz autokar, tylko do połowy marca w przypadku rezygnacji z udziału w pielgrzymce będzie możliwe odzyskanie wpłaconych pieniędzy. Od 15 marca do końca kwietnia będzie można odzyskać połowę zaliczki. Od 1 maja nie będzie możliwości odzyskania zaliczki (wyjątkiem są wypadki losowe – rozpatrywane indywidualnie).

  Wyżywienie podczas pielgrzymki całkowicie we własnym zakresie!


  W przypadku pytań bardzo proszę o telefon – najlepiej w godz. 20:00-22:00.

  Z pielgrzymkowym Buen Camino!

  Franciszek Mróz
  Tel. 664 329 302


  umieszczono 23-01-2017  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!

  Drodzy Czciciele św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba!

  Z radością informuję, że w VI Niedzielnym Pielgrzymowaniu Lwowską i Podkarpacką Drogą św. Jakuba „Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany” w 2017 roku, udział zgłosiło ponad 50 osób. Będą z nami pielgrzymować pielgrzymi z Małopolski, Śląska, Pomorza i Podkarpacia!

  W związku z koniecznością potwierdzeń rezerwacji uprzejmie proszę o wpłatę zaliczki do 15 lutego 2017 r. w wysokości 150 zł na konto w

  Banku Millenium:

  14 1160 2202 0000 0003 1843 2540

  Brak wpłaty zaliczki oznacza rezygnację z udziału w pielgrzymce.

  Proszę jeszcze raz sprawdzić datę ważności paszportów – warunkiem przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej jest WAŻNY PASZPORT.  Już teraz serdecznie zapraszam do udziału w pielgrzymce Drogą św. Jakuba do Santiago de Compostela na terenie Bawarii (Südostbayerische Jakobswege i Münchner Jakobsweg) w dniach 30 czerwca – 16 lipca 2017 r. Trasa: Ruhstorf an der Rott – Altötting – Wasserburg – Peißenberg – Lechbruck am See.

  Bardzo proszę o przesłanie zgłoszeń udziału w tej pielgrzymce drogą e-mailową na adres biuro@caminogalicja.pl

  Od kilku tygodni próbujemy znaleźć na terenie Bawarii tanie noclegi dla naszej grupy. Póki co nie przyniosły one efektów. W związku z tym będziemy musieli korzystać z noclegów w pensjonatach lub hostelach, gdzie koszt noclegu wynosi 20 Euro od osoby. W związku z tym tylko koszt noclegów (na dzień dzisiejszy) będzie wynosił około 1200 zł, koszt autokaru (w zależności od liczby osób) około 700-800 zł. Koszty więc udziału w tej pielgrzymce będą na pewno wysokie. Podejmujemy działania, aby te koszty zminimalizować , szukając sponsorów i dobrych ludzi, którzy przyjmą nas na nocleg. O pomoc w organizacji tej pielgrzymki proszę każdego z Was. Dziękuję Ani Jeleń i Michałowi Szado za pomoc w organizacji pielgrzymki.

  Rezerwacja noclegów w Bawarii wymaga wpłaty zaliczki, dlatego w krótkim okresie będę prosił osoby, które zgłoszą się na tą pielgrzymkę o wpłatę zaliczki. Szczegóły prześlę w kolejnym e-mailu.

  Podobnie jak w przypadku wcześniejszych pielgrzymek, pragnę podkreślić, że pielgrzymka na terenie Bawarii nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest przez Bractwo św. Jakuba non profit. Wszystkie wydatki będą do wglądu dla każdego pielgrzyma.

  W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

  Wszelkie informacje na temat pielgrzymek oraz inicjatyw podejmowanych przez Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych znajdziecie Państwo na stronie:

  www.caminogalicja.pl

  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!

  Franciszek Mróz
  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

  tel. 664 329 302


  umieszczono 17-01-2017  Wielce Czcigodni Księża!
  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba!
  Drodzy Czciciele św. Jakuba i Miłośnicy Drogi św. Jakuba!

  W imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych pragnę serdecznie zaprosić do udziału w uroczystości dziękczynienia za posługę pasterską Kardynała Stanisława Dziwisza. Uroczystości odbędą się w sobotę 21 stycznia w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Łagiewnikach - początek uroczystości o godz. 11:00. Nasz udział w tych uroczystościach wraz z Kościołem Krakowskim i dotychczasowym Pasterzem, będzie okazją do podziękowania Bogu za 11 lat pasterzowania w Archidiecezji Krakowskiej Księdza Kardynała.

  Jako czciciele św. Jakuba i członkowie Bractwa św. Jakuba będziemy chcieli szczególnie podziękować ks. Kardynałowi za:
  • wprowadzenie do kościoła parafialnego pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych relikwii św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Bartłomieja (10 września 2007 r.),
  • zgodę na utworzenia Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych (8 grudnia 2007 r.), patronat nad Małopolską Drogą św. Jakuba otwartą 25 października 2008 r.,
  • patronat nad V edycjami Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba,
  • patronat nad IX Międzynarodowymi Konferencjami poświęconymi Drodze św. Jakuba, przekazanie relikwii św. Jana Pawła II do Katedry św. Jakuba w Santiago de Compostela (10.11.2012 r.).,
  • ustanowienie Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych,
  • wyrażanie zgody na budowę kaplicy pw. św. Jakuba w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach,
  • przyjęcie Honorowego Członkostwa Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych oraz ustanowienie sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych Kościołem Jubileuszowym Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia.
  Uprzejmie proszę osoby, które posiadają stroje brackie o ich przyniesienie na tą uroczystość. Będę ogromnie wdzięczny za potwierdzenie przybycia na uroczystości pocztą elektroniczną lub telefonicznie (tel. 664 329 302).

  Pragnę jeszcze raz zaprosić do udziału w VI Niedzielnym Pielgrzymowaniu Lwowską Drogą św. Jakuba Via Regia (29 marca - 2 kwietnia). Udział w pielgrzymce potwierdziło już 30 osób! Pozostało już tylko 10 miejsc - zapisy przyjmujemy tylko do 25 stycznia.

  Niech św. Jakub i Matka Boża z Pilar wypraszają Każdemu potrzebne łaski!

  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem Buen Camino!
  Franciszek Mróz  Uroczystość dziękczynna za posługę pasterską Kardynała Stanisława Dziwisza została udokumentowana serią zdjęć. Są one przedstawione poniżej:  umieszczono 09-01-2017  Uroczysty Pochód Trzech Króli w dniu 6 stycznia został udokumentowany krótkim opisem i serią zdjęć. Są one przedstawione poniżej:


  Opis i Zdjęcia z Pielgrzymki w Święto Trzech Króli 6 stycznia 2017 r.  Niezależnie sam Album z Pochodu Trzech Króli > można znaleźć poniżej:

  POCHÓD TRZECH KRÓLI I TRZECIA NOWOROCZNA PIELRZYMKA MAŁOPOLSKĄ DROGĄ ŚW. JAKUBA 6 stycznia 2017 r.


  Przewielebni Księża,

  Drodzy Czciciele św. Jakuba, członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych i miłośnicy Drogi św. Jakuba!

  Na początku Nowego 2017 Roku w imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych przesyłam najserdeczniejsze życzenia, aby ten rok upływał w zdrowiu, w obfitości darów i łask Bożych. Życzę dużo sił na pielgrzymkowej drodze – Buen Camino!

  Serdecznie zapraszam do udziału w VI Niedzielnym Pielgrzymowaniu Lwowską i Podkarpacką Drogą św. Jakuba
  „Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany” w 2017 roku.

  Poniżej zamieszczony jest załącznik zawierający wszystkie szczegóły VI Niedzielnego Pielgrzymowania Lwowską i Podkarpacką Drogą św. Jakuba „Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany” w 2017 roku.  umieszczono 29-12-2016
  Zaproszenie na Uroczystość Przeniesienia relikwii św. Jakuba

  Kilka informacji na temat Uroczystości Przeniesienia relikwii św. Jakuba

  Wczorajsza uroczystość została udokumentowana serią zdjęć. Są one przedstawione poniżej:  umieszczono 29-12-2016
  Zaproszenie ma Pochód Trzech Króli  umieszczono 18-12-2016
  Życzenia świąteczne i zaproszenia  Przewielebni Księża,

  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!  W imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych przesyłam najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się Święta Narodzenia Pańskiego. Niech Dziecię Jezus, Które do Nas przychodzi obdarza pokojem, radością i wszelkimi potrzebnymi łaskami!

  Niech 2017 Rok upływa w zdrowiu, w obfitości darów i łask Bożych.

  Jednocześnie pragnę w imieniu Ks. kan. Ryszarda Honkisza – kustosza Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych zaprosić na tradycyjną Pasterkę Bożonarodzeniową odprawioną w sanktuarium o północy w Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

  W imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba zapraszam także na Uroczystą Mszę św. odprawioną w Święto przeniesienia relikwii św. Jakuba Apostoła tj. 30 grudnia o godz. 17 w sanktuarium w Więcławicach Startych.

  W załączniku przesyłam kalendarium na 2017 r. Już teraz serdecznie zapraszam do udziału w III Noworocznej Pielgrzymce Małopolską Drogą św. Jakuba w Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2017 r.), w VI Niedzielnym Pielgrzymowaniu Lwowską i Podkarpacką Drogą św. Jakuba oraz w pielgrzymce do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela na terenie Bawarii (30 czerwca – 15 lipca 2017 r.).

  Szczegółowe informacje dotyczące tych wydarzeń zostaną przesłane w kolejnych e-mailach oraz zamieszczone na stronie internetowej Bractwa św. Jakuba (www.caminogalicja.pl).

  Dzisiaj przesyłam wstępny pielgrzymki na terenie Bawarii z serdeczną prośbą o pomoc w znalezieniu noclegów.

  Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego! Z darem modlitwy i pielgrzymkowym pozdrowieniem Buen Camino!

  Franciszek Mróz

  Poniżej zamieszczony jest załącznik zawierający szczegóły kalendarium na 2017 r.  umieszczono 21-10-2016
  Kapituła członków Bractwa św. Jakuba w Więcłąwicach Starych zaprasza na spotkanie członków Bractwa 25 pażdziernika o godz. 18:00.

  Przewielebni Księża, Drodzy i Szanowni Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!

  Serdecznie zapraszamy na  Różaniec, Mszę św. w intencji pielgrzymów oraz nabożeństwo ku czci św. Jakuba Apostoła, które zostaną odprawione w Diecezjalnym Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych 25 października 2016 r. (wtorek). O godz. 17:00 Msza św., a następnie o godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe.
  Po nabożeństwie różańcowym, o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie członków Bractwa św. Jakuba podczas zostaną przedstawione plany wydarzeń i pielgrzymek w 2017 r. m.in.:  VI Niedzielne Pielgrzymowanie Lwowską i Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia, kontynuacja pielgrzymki do Santiago de Compostela na terenie Bawarii (1–15.VII.2017 r.), obchody 10. rocznicy utworzenia Bractwa św. Jakuba (8.XII.2017 r.) i X Międzynarodowa Konferencja Jakubowa. W trakcie spotkania ks. kan. Ryszard Honkisz – Prezes Bractwa św. Jakuba i kustosz sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych przedstawi także sprawozdanie z budowy poświęconej kaplicy św. Jakuba w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

  Szczegóły powtórzono na plakacie
  umieszczono 17-10-2016
  Spotkanie caminowiczów w dniach 15-16.10.2016 r. w Pustelni Złotego Lasu - Sanktuarium Ciszy w Rytwianach.

  W dniach 15-16.10.2016 r. w Pustelni Złotego Lasu - Sanktuarium Ciszy w Rytwianach spotkali się caminowicze, którzy w 2016 r. brali udział w Niedzielnym Pielgrzymowaniu Małopolską Drogą św. Jakuba w ramach Pielgrzymki Gwiaździstej »1050 km Drogą św. Jakuba na 1050-lecie Chrztu Polski« w intencji Światowych Dni Młodzieży »KRAKÓW 2016« oraz pielgrzymce do grobu św. Jakuba przez tereny Republiki Czeskiej, Austrii i Niemiec, organizowanych przez Bractwo św. Jakuba w Więcławiach Starych. Atmosfera spotkania była – jak zawsze wśród caminowiczów i miłośników Drogi św. Jakuba – wspaniała.

  Każdy z pątników otrzymał pamiątkowe dyplomy oraz płyty DVD ze zdjęciami ze wszystkich etapów. Z radością wspominaliśmy wspaniałe chwile na camino oglądając wybrane zdjęcia z każdego etapu. Nie zabrakło wspomnień z innych pielgrzymek na Camino de Santiago.

  Rozmawiano również o planach na przyszły rok - a więc m.in. o pielgrzymce Lwowską Drogą św. Jakuba i kontynuacji pielgrzymki do grobu Patrona Pielgrzymów w Composteli, zaplanowanej na 1-15 lipca 2017 r. Już teraz zapraszam na kolejne Camino de Santiago!

  Buen Camino!

  Franciszek Mróz

  Fotorelację ze spotkania w Rytwianach > można znaleźć poniżej:

  Spotkanie caminowiczów w dniach 15-16.10.2016 r. w Pustelni Złotego Lasu - Sanktuarium Ciszy w Rytwianach.
  umieszczono 14-10-2016
  Kapituła Bractwa św. Jakuba Apostoła oraz Kustosz
  Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach
  zapraszają w szczególności członków Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych
  na uroczystość
  konsekracji kościoła św. Jana Pawła II
  w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach.
  Poświęcenia dokona Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
  Metropolita Krakowski - 16 października 2016 r.
  o godz. 12:30.

  Członkowie Bractwa św. Jakuba proszeni są o wystąpienie w strojach Bractwa.

  ks. Ryszard Honkisz
  umieszczono 07-10-2016
  Kapituła Bractwa św. Jakuba Apostoła oraz Kustosz
  Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach
  zapraszają na uroczystość
  poświęcenia Kaplicy św. Jakuba Apostoła Starszego
  w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach
  Poświęcenia dokona Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
  Metropolita Krakowski - 12 października 2016 r.

  Program uroczystości:
  17.00 – Msza św. przy ołtarzu relikwii św. Jana Pawła II
  – Litania do św. Jakuba
  – po Mszy św. przejście do kaplicy św. Jakuba i modlitwa poświęcenia
  – spotkanie pielgrzymów

  ks. Ryszard Honkisz


  umieszczono 30-09-2016
  Drodzy Miłośnicy Drogi św. Jakuba!


  Serdecznie zapraszam na

  Pielgrzymkę do Sanktuarium Ciszy w Rytwianach,

  podczas której m.in. podsumujemy Niedzielne Pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba w ramach Pielgrzymki Gwiaździstej »1050 km Drogą św. Jakuba na 1050-lecie Chrztu Polski« w intencji Światowych Dni Młodzieży »KRAKÓW 2016« oraz pielgrzymkę do grobu św. Jakuba na terenie Republiki Czeskiej, Austrii i Niemiec.
  Program pielgrzymki
  15 października (sobota) 2016 r.
  13:00 – odjazd autokaru z pętli autokarowej na Azorach w Krakowie.
  13:15 – odjazd autokaru spod estakady T. Rozwadowskiego, przy sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie (przystanek MPK, kierunek Nowa Huta).
  13:25 – odjazd autokaru z Al. Jana Pawła II (przystanek MPK, po skręcie na Al. Jana Pawła II z ul. I. Stella-Sawickiego; kierunek Nowa Huta).
  13:30–15:00 – przejazd autokarem do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.
  16:00–17:00 – zakwaterowanie i czas wolny (możliwość spowiedzi św.). 17:00 – Msza św. w pokamedulskim kościele w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.
  18:00–19:00 – obiadokolacja.
  19:00 – slajdowisko z pielgrzymek odbytych w 2016 r., wręczenie pamiątkowych dyplomowych oraz płyt DVD ze zdjęciami; wspomnienia
  21:00 – Apel Jasnogórski w ogrodach klasztornych w Pustelni Złotego Lasu.


  16 października (sobota) 2016 r.

  7:30–8:00 – śniadanie
  9:00 – Msza św. w pokamedulskim kościele w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach
  10:00-11:00 – spotkanie przy kawie i herbacie
  11:00-13.00 – czas wolny
  13:00 – obiad
  14:00-16:00 – przejazd do Krakowa

  Orientacyjny koszt udziału w pielgrzymce: 170 zł/osoba obejmuje: nocleg w pokojach 2-3 osobowych, obiadokolację, śniadanie, obiad w niedzielę, przejazd autokarem oraz ubezpieczenie.
  Pragniemy podkreślić, że pielgrzymka ma charakter niekomercyjny. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@caminogalicja.pl lub kierować telefonicznie – smsem do:
  Franciszka Mroza: tel. 664 329 302
  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!
  Franciszek Mróz
  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
  Tel. 664 329 302

  umieszczono 13-09-2016
  Chór Zespołu Szkół w Michałowicach k/Krakowa
  Zaprasza na KONCERT bazujący na nowej płycie
  17.09.2016 o godz. 17.30
  AMFITEATR WIĘCŁAWICE

  Szczegóły na plakacie
  umieszczono 13-09-2016
  Duszpasterska Rada Parafialna,Bractwo św. Jakuba AP.,
  Zespół Szkół Więcławice Stare,
  oraz Fundacja Szkoła bez Barier
  zapraszają na

  IV MAłopolski Bieg Drogą św Jakuba
  14 PIKNIK ZIEMNIACZANY

  w Więcławicach 17 - 18 września 2016r.

  Szczegóły na plakacie
  umieszczono 12-09-2016
  Merytoryczne sprawozdanie z obrad zakończonej

  IX Konferencji Jakubowej

  można znależć poniżej:

  Konferencja Jakubowa w Krakowie i Więcławicach Starych w 2016 r.- Sprawozdanie


  umieszczono 14-08-2016
  Konferencja Jakubowa 2016 r.

  Serdecznienie zapraszamy członków Bractwa św. Jakuba i przyjaciół dróg Jakubowych do udziału w kolejnej, w tym roku już IX Konferencji zatytułowanej:


  "Camino de Santiago a grób św. Jakuba:
  - historia i interpretacja"

  Szczegółowe informacje na temat Konferencji można znależć poniżej:

  Konferencja Jakubowa w Krakowie i Więcławicach Starych w 2016 r.- Strona Główna


  Ramowy Program Konferencji Konferencji można znależć poniżej:

  Ramowy Program Konferencji Jakubowej w Krakowie i Więcławicach Starych w 2016 r.


  Rejestracja udziału w konferencji została przedłużona do 30 sierpnia.  umieszczono 8-08-2016  TUTAJ

  znajdują się końcowe informacje dotyczące dalszej Pielgrzymki Drogą św. Jakuba na terenie Republiki Czeskiej, Austrii i Niemiec w dniach 17-24 września 2016 r.

  umieszczono 7-08-2016  TUTAJ

  umieszczono zdjęcia z otwarcia kaplicy św. Jakuba w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie w dniu 25 lipca 2016 r..  umieszczono 7-08-2016  TUTAJ

  umieszczono zdjęcia z odpustu w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych w dniu 24 lipca 2016 r..  umieszczono 22-07-2016

  umieszczono 19-07-2016


  W związku z przypadającym 25 lipca dniem św. Jakuba, poniżej zamieszczone jest

  zaproszenie na uroczystą Sumę Odpustową w niedzielę 24 lipca 2016 r.

  umieszczono 19-07-2016


  TUTAJ

  znajdują się wstępne informacje dotyczące dalszej Pielgrzymki Drogą św. Jakuba na terenie Republiki Czeskiej, Austrii i Niemiec w dniach 17-24 września 2016 r.  umieszczono 23-06-2016


  TUTAJ

  znajdują się szczegółowe informacje dotyczące dalszej Pielgrzymki Drogą św. Jakuba na terenie Republiki Czeskiej w dniach 2-10 lipca 2016 r.

  umieszczono 24-05-2016


  Wczoraj (22 maja 2016 r.) miałem okazję wspólnie z Rodziną i członkami Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, uczestniczyć w przepięknej uroczystości koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Oczekiwanego Macierzyństwa w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Sance (na szlaku Małopolskiej Drogi św. Jakuba).

  W zastępstwie chorego ks. kard. Stanisława Dziwisza koronacji pięknego wizerunku Maryi z Dzieciątkiem dokonał ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

  Dziękując ks. kan. Jarosławowi Żmija – kustoszowi sanktuarium maryjnego w Sance za zaproszenie na tą uroczystość, pragnę złożyć serdeczne gratulacje Jemu i wszystkim parafianom w Sance za to historyczne wydarzenia! Niech Matka Oczekiwanego Macierzyństwa wyprasza Księdzu Kustoszowi, Parafianom i pielgrzymom przybyłym do tego miejsca świętego potrzebne łaski, a św. Jakub Apostoł zawsze wspiera we wszystkich kolejnych dziełach!

  Szczęść Boże i Buen Camino!

  Franciszek Mróz z Rodziną


  TUTAJ

  umieszczono zdjęcia z uroczystości koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Oczekiwanego Macierzyństwa w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Sance (na szlaku Małopolskiej Drogi św. Jakuba)  umieszczono 23-05-2016


  Poniżej zamieszczone jest

  zaproszenie spotkanie członków Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych w dniu 25 maja 2016 r.  Po Mszy św. zapraszamy członków Bractwa św. Jakuba na zebranie podczas którego omówione zostaną ważne zadania i projekty zaplanowane na najbliższe miesiące.
  Kapituła Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych  umieszczono 17-05-2016


  TUTAJ

  można zobaczyć relację zdjęciową z IV etapu "Pielgrzymki Gwiaździstej" 15 maja 2016 r. na trasie Probołowice - Skalbmierz - Pałecznica (25 km)  umieszczono 08-05-2016
  Koronacja obrazu Matki Bożej Saneckiej – Upragnionego Macierzyństwa

  Już dzisiaj, w imieniu ks. Jarosława Żmiji – Proboszcza parafii św. Jakuba w Sance, serdecznie zapraszam na koronację obrazu Matki Bożej Saneckiej – Upragnionego Macierzyństwa. Ta piękna uroczystość odbędzie się w dniu 22 maja (niedziela) o godz. 11:00, a przewodniczyć jej będzie ks. Kardynał Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski. Bardzo proszę i zachęcam do udziału w tej koronacji. Ze swojej strony mogę zadeklarować kilka miejsc w samochodzie. Szczegóły na temat koronacji na stronie internetowej:
  www.parafiasanka.pl/index.php?id=512
  Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie!
  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!
  Franciszek Mróz
  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
  Tel. 664 329 302  umieszczono 07-05-2016
  Konferencja Jakubowa 2016 r.

  Serdecznienie zapraszamy członków Bractwa św. Jakuba i przyjaciół dróg Jakubowych do udziału w kolejnej, w tym roku już IX Konferencji zatytułowanej:


  "Camino de Santiago a grób św. Jakuba:
  - historia i interpretacja"

  Szczegółowe informacje na temat Konferencji można znależć poniżej:

  Konferencja Jakubowa w Krakowie i Więcławicach Starych w 2016 r.

  umieszczono 28-04-2016


  Serdecznie zapraszam na koncert Chóru Zespołu Szkół w Michałowicach:

  2 maja 2016 godz. 17.00 w Centrum Macierz Polonii w Woli Więcławskiej.
  Wystąpimy z repertuarem ludowym, który nagrywamy obecnie na drugą płytę. Polskie tradycyjne piosenki wprowadzą każdego w miły nastrój i ocieplą czas chłodnej majówki.

  Zapraszam,

  Beata Kuczmańska

  umieszczono 19-04-2016


  TUTAJ

  można zobaczyć relację zdjęciową z III etapu "Pielgrzymki Gwiaździstej" 17 kwietnia 2016 r. na trasie Szczaworyż - Wiślica _ Probołowice  umieszczono 16-04-2016


  TUTAJ

  można zobaczyć relację zdjęciową z II etapu "Pielgrzymki Gwiaździstej" 10 kwietnia 2016 r. na trasie Kotuszów - Szczaworyż  umieszczono 04-04-2016


  TUTAJ
  można zobaczyć relację z uroczystego otwarcia Bramy Miłosierdzia w Więcławicach  umieszczono 01-04-2016


  Drodzy Członkowie Bractwa św. Jakuba!
  W dniu 29 marca 2016 r., ks. Kardynał Stanisław Dziwisz podpisał aneks do „Dekretu o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Archidiecezji Krakowskiej” w którym do miejsc świętych wymienionych w tym dekrecie, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, dołączył Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych.

  W imieniu ks. kan. Ryszarda Honkisza – kustosza sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych serdecznie zapraszam na uroczyste otwarcie Bramy Miłosierdzia w sanktuarium w Więcławicach, w najbliższą niedzielę tj. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia (3 kwietnia) o godz. 16:30. Po nabożeństwie, o godz. 17:00 zostanie odprawiona Msza św..


  Po mszy św. Ks. Ryszard zaprasza na imieninową kawę do sali konferencyjnej. Bardzo proszę o przybycie na tą wyjątkową uroczystość.
  Będę ogromnie wdzięczny za potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem Buen Camino i darem modlitwy

  Franciszek Mróz  Poniżej przedstawiony jest decyzja Stanisława Kardynała Dziwisza w tej sprawie.

  umieszczono 30-03-2016

  Pielgrzymka Parafii i Czcicieli św. Jakuba na Jasną Górę w dniu 23 kwietnia 2016 r.

  Poniżej zamieszczone jest zaproszenie Ogólnopolskiego Bractwa św. Jakuba w Jakubowie - Oddział w Szczyrku.

  umieszczono 26-03-2016

  TUTAJ

  można zobaczyć relację zdjęciową z I etapu "Pielgrzymki Gwiaździstej" 20 marca 2016 r. na trasie św. Krzyż - Kotuszów

  umieszczono 23-03-2016
  Życzenia Wielkanocne 2016

  umieszczono 23-03-2016

  TUTAJ

  można zapoznać się z informacjami dotyczącymi II etapu "Pielgrzymki Gwiaździstej" 10 kwietnia 2016 r. na trasie Kotuszów - Szczaworyż  umieszczono 13-02-2016

  Ponad 100 pielgrzymów

  z Małopolski uczestniczyło w II Nocnej Drodze Krzyżowej szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba, która została odprawiona w nocy z 12 na 13 lutego 2016 r. Ponad 100 pielgrzymów z Małopolski uczestniczyło w II Nocnej Drodze Krzyżowej szlakiem obnie , jak przed rokiem, wspólną intencją uczestników nabożeństwa była modlitwa o dobre przygotowanie i duchowe owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

  Modlitewne spotkanie rozpoczęło się w kościele pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach, od Mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Damiana Muskusa – Koordynatora Generalnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016.

  Z Raciborowic pątnicy pokonali 15-kilometrowy odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba do kościoła pw. NMP Matki Bożej Królowej Polski w Michałowicach, a następnie do Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych.

  Podsumowanie II Nocnej Drodze Krzyżowej szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba, odprawionej w nocy z 12 na 13 lutego 2016 r. znajduje się TUTAJ,

  Relację zdjęciową z Drogi Krzyżowej można znaleźć TUTAJ,  umieszczono 27-01-2016

  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych zaprasza na
  Niedzielne Pielgrzymowanie
  Świętokrzyską i Małopolską Drogą św. Jakuba
  z Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża na Świętym Krzyżu
  do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium św. Jana Pawła w Krakowie
  w ramach Pielgrzymki Gwiaździstej
  »1050 km Drogą św. Jakuba na 1050-lecie Chrztu Polski«
  w intencji Światowych Dni Młodzieży »KRAKÓW 2016«
  Etap I: Święty Krzyż – Kotuszów (32 km)
  20 marca 2016 r. (Niedziela Palmowa)  Szczegóły znajdują się poniżej!

  TUTAJ

  można zapoznać się z informacjami dotyczącymi wszystkich etapów "Pielgrzymki Gwiaździstej"


  umieszczono 27-01-2016

  TUTAJ      można zapoznać się z Prezentacją Franciszka Mroza przedstawioną 14 stycznia 2016 r. na spotkaniu Pracowni Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK -
  "św. Jakub i Camino de Santiago w moim życiu - u początku drogi"

  umieszczono 26-01-2016

  W piątek 12 lutego odbędzie się podobnie jak w 2015 r.

  II nocna Droga Krzyżowa


  BRACTWO ŚW. JAKUBA I PARAFIA W WIĘCŁAWICACH STARYCH,
  PARAFIA PW. ŚW. MAŁGORZATY W RACIBOROWICACH
  PARAFIA NMP KRÓLOWEJ POLSKI W MICHAŁOWICACH

  ZAPRASZAJĄ NA


  II NOCNĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ

  SZLAKIEM
  MAŁOPOLSKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA
  Z RACIBOROWIC DO SANKTUARIUM ŚW. JAKUBA
  W WIĘCŁAWICACH STARYCH

  W INTENCJI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY »KRAKÓW 2016«

  Szczegóły na plakacie poniżej!  umieszczono 13-01-2016

  Plan pielgrzymki Drogą św. Jakuba do Santiago de Compostela na terenie Republiki Czeskiej Brno – Třebíč –Kostelní Vydří – Český Krumlov 2-10 lipca 2016 r.

  umieszczono 1-1-2016

  Zaproszenie na II Noworoczną Pielgrzymkę Małopolską Drogą św. Jakuba w Uroczystość Trzech Króli.  umieszczono 31-12-2015

  W dniu 30 grodnia w Święto przeniesienia relikwii św. Jakuba Apostoła po mszy św. odbyło się opłatkowe spotkanie członków i przyjaciół Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych.

  Kilkanaście zdjęć z tego spotkania można znaleźć TUTAJ,

  umieszczono 30-12-2015

  W związku z obchodami w dniu 30 grudnia Święta przeniesienia relikwii św. Jakuba Apostoła,

  można znaleźć TUTAJ, krótki opis tego wydarzenia

  Zaproszenie na Koncert Kolend
  29 grudnia 2015- wtorek, godz. 19.00  Członkowie i Miłośnicy Bractwa św. Jakuba!

  Zapraszam serdecznie każdego, kto ma czas i chce przeżyć niezapomniane chwile w świątecznym nastroju kolędowym podczas Koncertu Kolęd:

  Najpiękniejsze kolędy świata:
  Chwała na wysokości w kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbego (os. Tysiąclecia 86)

  Wystąpią:

  Lidia Jazgar, Orkiestra Wieniawa wraz z chórami Fermata i Bel Canto.

  Gość specjalny: Bożena Zawiślak-Dolny.

  29 grudnia 2015- wtorek, godz. 19.00

  Gorąco polecam! Beata Kuczmańska (W koncercie zaśpiewam z chórem Fermata)
  W Pasterce w Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach uczestniczyła grupa członków Bractwa św. Jakuba.

  Relację fotograficzną z Pasterki można znaleźć tutaj:

  Pasterka 2015 - Relacja fotograficzna

  Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2016.


  W związku z tym Ks. kan. Ryszard Honkisz - kustosz sanktuarium i proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych, oraz Kapitułą Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, przesyłą wszystkim Życzenia Świąteczne, dołączając dwa zaproszenia - na spotkanie opłatkowe i pielgrzymkę w Święto Trzech Króli, zamieszczone na poniższych plakatach.

  Życzenia Świąteczne

  Zaproszenie na spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie po mszy świętej w Święto Przeniesienia Relikwii św. Jakuba Apostoła 30 grudnia 2015 r.

  Koncert pieśni patriotycznej


  Zapraszamy na koncert pieśni patriotycznej

  "... A dziewczęta z wojskiem szły... "


  który odbędzie się we środę 16 grudnia 2015r godz. 18.00

  w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Michałowicach

  w wykonaniu Zespołu wokalnego Szkoły w Michałowicach.

  Zespół ten jest laureatem Grand Prix XI Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej

  oraz Konkursu Piosenki Polskiej w Zielonkach

  Beata Kuczmańska gorąco poleca swoich wychowanków! -

  Wyjazd Rekolekcyjno-"Andrzejkowy" do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach 27-29 listopada 2015 r. dostarczył uczestnikom szeregu doznań religijnych i krajoznawczych.
  W pełni wykonano zamierzenia pokazane poniżej.
  Realcję fotograficzną można znaleźć na poniższej stronie:

  Rytwiany - Relacja fotograficzna
  Bractwo św. Jakuba i Rada Parafialna parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych zapraszają na wyjazd Wyjazd Rekolekcyjno-"Andrzejkowy" do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach 27-29 listopada 2015 r.


  Bractwo św. Jakuba i Rada Parafialna parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych zapraszają na wyjazd rekolekcyjno-"Andrzejkowy" do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach 27-29 listopada 2015 r.


  Przewidziany program wyjazdu jest następujący:
  Program

  27 listopada (piątek) 2015 r.

  17:00 - odjazd autokaru z pętli autokarowej na Azorach w Krakowie
  17:30 - odjazd autokaru z Więcławic Starych
  17:30-19:30 - przejazd autokarem do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach
  19:30 - zakwaterowanie
  20:00 - obiadokolacja
  21:00 - spotkanie integracyjne oraz prezentacja "Camino de Santiago"

  28 listopada (sobota) 2015 r.

  8:00 - Msza św. w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach
  9:00 - śniadanie
  10:00-17:00 - wycieczka autokarowa na trasie: Rytwiany - Kotuszów (zwiedzanie kościoła pw. św. Jakuba) - Szydłów (zwiedzanie murów obronnych z Bramą Krakowską oraz gotyckiego kościoła pw. Wszystkich Świętych) - Ujazd (zwiedzanie ruin Zamku Krzyżtopór) - Klimontów (zwiedzanie kolegiaty św. Józefa) - Rytwiany.
  18:00 - obiadokolacja i wieczór "Andrzejkowy"

  29 listopada (niedziela) 2015 r.

  8:00 - śniadanie
  9:00 - Msza św. w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach
  10:00-12:00 - zwiedzanie zespołu klasztornego w Rytwianach (kościoła, Muzeum Serialu "Czarne Chmury", Galerii Kamedulskiej)
  12:00-13:00 - obiad
  13:00-16:00 - przejazd do Sandomierza i zwiedzanie Starego Miasta, katedry oraz kościoła św. Jakuba
  16:00-19:00 - przejazd autokarem do Więcławic Starych i Krakowa.

  Cena: 250 - 300 zł/osoba (uzależniona od liczby uczestników) obejmuje:
  2 noclegi w pokojach 2-3 osobowych, 2 obiadokolacje, obiad w niedzielę, 2 śniadania, przejazd autokarem, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@caminogalicja.pl  Plan działalności i kalendarium Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych na rok 2016  Plany te można znaleźć TUTAJ

  Spotkanie członków Bractwa św. Jakuba w dniu 25 pażdziernika 2015 r.

  Bardzo serdecznie zapraszam na 25 pażdziernika 2015 r. ( niedziela) na spotkanie bractwa. Rozpoczniemy od wspólnego różańca, który zaczynamy o godz.16:30 po nim odbędzie się msza św.,a na koniec nasze wspólne spotkanie.

  Z Bogiem!

  ks. Ryszard Honkisz.

  Szczegóły na plakacie poniżej!  W dniach 4-6 września 2015 r. odbyła się w Michałowicach, Krakowie i Więcławicach Starych VIII Konferencja Jakubowa


  Sprawozdanie z konferencji oraz galerie zdjęć można znaleźć TUTAJ

  29.08.2015

  Kącik Jakubowy w nowej bibliotece w Michałowicach

  Krótką informację na ten temat można znaleźć TUTAJ
  Spotkanie członków Bractwa św. Jakuba

  W dniu

  25 sierpnia 2015 roku

  (czwartek) o godz. 18:30, Kapituła Bractwa św. Jakuba zaprasza na Mszę św. i spotkanie członków Bractwa.
  VII etap Pielgrzymki:Sanktuarium Diecezjalne św. Jakuba w Więcławicach Starych - Sanktuariu, św. Jana Pawła II w Krakowie planowany jestna 30 sierpnia b.r.

  Szczegóły można znaleźć TUTAJ
  Zbliża się termin VIII Konferencji Jakubowej w Krakowie.
  Organizatorzy przedłużyli termin rejestracji uczestników do 30 sierpnia 2015 r.


  Informację i szczegóły można znaleźć na stronie konferencji i odnośnikach

  w szczególności tymczasowy program.


  w dniach 4-6 czerwca 2015 r. członkowie Bractwa wzięli udział w I Encuentro Mundial en Galicia de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

  Relację z udziału w konferencji i i kilka zdjęć zdjęcia można znaleźć TUTAJ
  16 lipca 2016 r. oznakowano dalszą część Miechowskiej Drogi św. Jakuba.


  Informację i zdjęcia można znaleźć TUTAJ
  25 lipca 2015 r.
  VI etap Pielgrzymki Drogą św. Jakuba w intencji Światowych Dni Młodzieży

  Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba" z Jasnej Góry do Sanktuarium w Więcławicach Starych w intencji Światowych dni Młodzieży "KRAKÓW 2016"
  VI etap Pielgrzymki:Jaksice - Sanktuarium Diecezjalne św. Jakuba w Więcławicach Starych

  Szczegóły można znaleźć TUTAJ
  Spotkanie członków Bractwa św. Jakuba

  W dniu

  25 czerwca 2015 roku

  (czwartek) o godz. 18:30, Kapituła Bractwa św. Jakuba zaprasza na Mszę św. i spotkanie członków Bractwa.  Szczegóły na plakacie poniżej!  Spotkanie członków Bractwa św. Jakuba

  W dniu 25 maja 2015 roku odbyło się spotkanie Bractwa św. Jakuba na, którym omawiano sprawy bieżące oraz dotyczące najbliższej przyszłości:

      - Zagospodarowania miejsca poświęconego Drodze św. Jakuba w nowootwieranej bibliotece w Michałowicach,

      - Pielgrzymowania Jurajską Drogą św. Jakuba:
          20-21.06 Ogrodzieniec – Pilica, Pilica – Miechów – Jaksice,
          25.07 Jaksice – Więcławice
          23.08 Sanktuarium Więcławice – Sanktuarium w Łagiewnikach

      - Pielgrzymowania w Czechach w dniach:
          29.06 – 03.07.15 koszt.(450 – 500 zł)

      - Propozycji pielgrzymowania w 2016 roku pomiędzy dwoma Sanktuariami Miłosierdzia ze względu na ogłoszenie roku Miłosierdzia Bożego,

      - Ustalenia miejsc rozmieszczenia lub odnowienia tablic informacyjnych o Małopolskim Szlaku św. Jakuba.
  Przekazujemy wszystkim członkom Bractwa smutną informację o śmierci śp. dr Macieja Matuszewskiego – Ojca Bogny Matuszewskiej-Sulimy z naszego Bractwa. Pogrzeb odbędzie się 14 maja (czwartek) o godz. 13:40 na Cmentarzu Batowickim.  Podziękowanie za udział w Procesji na Skałkę


  Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim :
  Małgosi Wolańskiej - Janas
  Antosiowi Janas
  Ewie Krawczyk
  Beacie Kuczmańskiej
  Ewie Nawałka
  Bogusi Potockiej
  Markowi Thier
  za aktywny udział i godne reprezentowanie Bractwa św. Jakuba podczas procesji na Skałkę.
  Z pozdrowieniami -
  Ks.Ryszard Honkisz  Poniżej można znaleźć krótką relację zdjęciową z udziału członków Bractwa w procesji na Skałkę.:

  Udział członków Bractwa św. Jakuba w procesji na Skałkę w 2015 r.  List Ani i Krysi do Bractwa


  bez wiary potykamy się o źdżbło trawy
  z wiarą przenosimy góry

  Drodzy Przyjaciele,

  naszym pragnieniem jest odbycie pieszej pielgrzymki z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach do Matki Bożej Królowej Pokoju w Sanktuarium Modlitwy w Medjugorie, aby błagać o pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.

  Pragniemy przebłagać Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryji za grzechy naszego narodu i prosić o odnowę moralną. Modlitwą ogarniemy Ojca Świętego Franciszka, Księdza Kardynała Stanisława i cały Kościół w Polsce. Będziemy pamiętać o naszych duszpasterzach, parafiach, naszych rodzinach i polecających się naszym ` modlitwom.Będziemy się także modlić w intencji młodzieży przygotowującej się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

  Trud pielgrzymowania jest nam znany. Wiemy jakie wyzwanie przed sobą stawiamy. Ponieważ jesteśmy świadome, że będzie to trudna pielgrzymka prosimy Was o łączność z nami w codziennej modlitwie oraz o duchowy współudział w naszym pielgrzymowaniu.

  Ufne w wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Pokoju i św. Jana Pawła II, których obrałyśmy sobie za patronów naszej pielgrzymki, naszych orędowników w niebie praz Waszą pomoc modlitewną tu na ziemi wierzymy, że trud ten pokonamy, a Matka Boża uprosi miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny.

  Anna Kochan.

  Krystyna Woźniczka.  Konferencja Jakubowa 2015 r.

  Serdecznienie zapraszamy członków Bractwa św. Jakuba i przyjaciół dróg Jakubowych do udziału w kolejnej, w tym roku już VIII Konferencji zatytułowanej:


  "Droga św. Jakuba w Polsce
  - historia, teraźniejszość, przyszłość.
  W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego
  odcinka Camino de Santiago"

  Szczegółowe informacje na temat Konferencji można znależć oniżej:

  Konferencja Jakubowa w Michałowicach, Krakowie i Więcławicach Starych w 2015 r.

  Pielgrzymka Bractw i Parafii św. Jakuba Ap. do Częstochowy w dniu 25 kwietnia 2015 r.

  Poniżej przedstawione zaproszenie Stowarzyszenia Camino Polonia i Bractwa św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych  Życzenia Wielkanocne 2015 r!!

  Drodzy Przyjaciele – Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych!

  W imieniu Kapituły Bractwa św. Jakuba serdecznie zapraszam i zachęcam do czynnego udziału w wydarzeniach Triduum Paschalnego w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych oraz w innych wydarzeniach związanych z kultem św. Jakuba w kwietniu.

  I. Bardzo proszę o udział w Liturgii Wielkiego Czwartku w sanktuarium. Rozpoczęcie Liturgii o godz. 18:30. Proszę o zabranie strojów Bractwa (jeśli ktoś nie posiada stroju proszę, aby nie czuł się absolutnie pominięty) i zbiórkę przed zakrystią o godz. 18:15. W trakcie liturgii złożymy życzenia ks. Ryszardowi i innym kapłanom z okazji Dnia Kapłańskiego. Ks. Kustoszowi złożymy także życzenia imieninowe i urodzinowe. Zdaję sobie sprawę, że znaczna część osób zamierza przeżyć Triduum Sacrum w własnych parafiach, proszę jednak, aby uczestniczyć w uroczystościach Wielkiego Czwartku w Więcławicach Starych. Funkcje (czytania) w Liturgii Wielkiego Czwartku wyznaczy przed Ceremonią br. Józef Talik – bardzo go o to proszę. Zgodnie z propozycją ks. Ryszarda po zakończonej Liturgii Wielkiego Czwartku zapraszam na 15 minutową adorację Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy (godz. 20:00).

  II. Zapraszam do indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek – proponuję, aby włączyć się w adorację przygotowaną przez Komitet ŚDM o godz. 20:00.

  III. Gorąco proszę zwłaszcza członków Bractwa św. Jakuba z parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych, aby zgodnie z przyjętą już tradycją wzięli udział w strojach brackich w Rezurekcji w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

  IV. Już teraz serdecznie proszę o zaplanowanie czasu na 25 i 26 kwietnia. Przypominam, że 25 kwietnia nasze Bractwo jest głównym organizatorem Pielgrzymki Parafii św. Jakuba na Jasną Górę. Z kolei 26 kwietnia pielgrzymujemy z Zrębic do Mirowa – II etap Niedzielnego Pielgrzymowania w 2015 r.

  Jeszcze raz bardzo, bardzo proszę wszystkich członków Bractwa o udział w wydarzeniach o których wspomniałem.

  Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę owocnego przeżycia tych Świętych Dni oraz błogosławionych Świąt Wielkanocnych! Szczęść Boże!

  Z darem modlitwy i pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!

  Franciszek Mróz  W środę 25 marca

  odbędzie się tradycyjne odbędzie się tradycyjne spotkanie członków Bractwa św. Jakuba.

  Szczegóły na plakacie poniżej!  Szczegóły II etapu Pielgrzymki z Jasnej Góry do Krakowa

  Znajdują się Tutaj

  BYŁO PIĘKNIE - JAK ZAWSZE NA CAMINO!
  tak podsumowany został I etap Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba który pielgrzymi przebyli 15 maja.  Relację zdjęciową z I etapu Pielgrzymki na trasie Jasna Góra - Zrębice można znależć tutaj
  15 marca na Jasnej Górze rozpoczyna się organizowane (już czwarty rok z rzędu) przez nasze Bractwo "Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba".
  W bieżącym roku trasa pielgrzymki wiedzie z Jasnej Góry do sanktuarium w Więcławicach Starych, a następnie do sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.Pielgrzymka odbywać się będzie w intencji Światowych Dni Młodzieży »KRAKÓW 2016«.

  Szczegóły dotyczące pielgrzymki, oraz I etapu

  Znajdują się Tutaj  MANIFEST Z VILLAFRANCA del BIERZO


  Tekst Manifestu znajduje się Tutaj  Relacja zdjęciowa z Nocnej Drogi Krzyżowej 20 lutego 2015 r.  Konferencja w Santiago de Compostela w czerwcu 2015 r.

  Informacja znajduje się Tutaj
  Piątek 13 lutego 2015 r.

  Krótka relacja z pobytu Jaen'a Claude Benazet'a w Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach

  Piątek 20 lutego 2015 r.  W piątek 20 lutego odbędzie się podobnie jak w 2014 r.

  NOCNA DROGA KRZYŻOWA

  SZLAKIEM

  MAŁOPOLSKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA

  Z KRAKOWA DO SANKTUARIUM ŚW. JAKUBA

  W WIĘCŁAWICACH STARYCH  Szczegóły na plakacie poniżej!      Członkowie Bractwa św. Jakuba, oraz Przyjaciele Dróg     Jakubowych proszeni są o udział we Mszy św. i     nabożeństwie do św. Jakuba w najbliższą niedzielę
      – 25 stycznia 2015 r. o godz. 17:00.
      w Kościele w Więcławicach Starych.
  W Święto Trzech Króli na Szlaku Jakubowym w drodze do Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych 6-01-2015 r.

  Dobrze jest rozpocząć Nowy Rok na Jakubowym Szlaku, pielgrzymując do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych.
  W pielgrzymce towarzyszyli nam duchowo Trzej Królowie, których wstawiennictwa wzywaliśmy w Litanii odmówionej przy kapliczce św. Huberta w lesie w Goszczy.
  Od tej kaplicy grupa 20 pielgrzymów Jakubowych wyruszyła do Więcławic Starych, polecając w trakcie pielgrzymki najbliższych, przyjaciół i wszystkich pątników, którzy w 2015 roku wyruszą na Camino de Santiago. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom i osobom, które pomogły nam w jej realizacji.
  Dziękujemy ks. Ryszardowi Honkiszowi - kustoszowi sanktuarium św. Jakuba za jak zawsze mile przyjęcie i życzliwość. Zapraszamy już teraz do udziału w kolejnej pielgrzymce - tym razem w Nocnej Drodze Krzyżowej - szczegóły już wkrótce na stronie Bractwa św. Jakuba (www.caminogalicja).
  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem Buen Camino – Franciszek Mróz
  Zdjęcia z Pielgrzymki Noworocznej w Święto Trzech Króli 6 stycznia 2015 r.          Pielgrzymka Noworoczna Małopolską Drogą św. Jakuba 6-01-2015r
  Zdjęcia ze spotkania opłatkowego Bractwa św. Jakuba w Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych 30 grudnia 2014 r.          Życzenia Świąteczne 2014 r.  Zdjęcia z Pasterki w Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych w 2014 r.  Po zakończeniu Jakubowych Rekolekcji Adwentowych odbyło się spotkanie Członków Bractwa św. Jakuba w Więcłąwicach Starych. Omawiano aktualne sprawy związane z działalnością Bractwa, m.in. sprawy organizacyjne dotyczące Nocnej Drogi Krzyżowej planowanej na 20 lutego 2015 r.

  Ustalono, że najbliższe opłatkowe spotkanie Bractwa odbędzie się 30 grudnia po mszy św. o godz. 17:00.

  Zaproszenie na to spotkanie umieszczne jest poniżej.  Członkowie Kapituły Bractwa proszeni są o przybycie na spotkanie 30.12 przed mszą o godz. 16:15.
  W dniu 14 grudnia w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych rozpoczęły się Adwentowe Rekolekcje Jakubowe, które poprowadzi do środy (tj. 17grudnia) o. Longin Płachta SJ. Cieszymy się, że we Mszy św. sprawowanej w sanktuarium o godz. 12:15 uczestniczyli wolontariusze, którzy pomagali tym roku w obsłudze pielgrzymów w Europejskim Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Santiago de Compostela - na Monte de Gozo wraz z Dyrektorem tej placówki o. Romanem Wcisło MS. Drogiemu O. Romanowi dziękujemy za odprawienie Mszy św. i przyjazd do sanktuarium wraz z grupą wolontariuszy. Zapraszamy do dalszego udziału w rekolekcjach, aby dobrze przygotować się do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!
  Franciszek Mróz

  Wybór zdjęć z pierwszego dnia Rekolekcji Adwentowych przedstawiony jest poniżej


  Zdjęcia z rozpoczęcia Rekolekcji Adwentowych

  Poniżej podane są informacje dotyczące Rekolekcji.  umieszczono

  10 grudnia 2014 r.

  PROGRAM ADWENTOWYCH REKOLEKCJI JAKUBOWYCH W SANKTUARIUM DIECEZJALNYM W. JAKUBA APOSTOŁA W WIĘCŁAWICACH STARYCH w dniach 14-17 grudnia 2014 r. przedstawia poniższy plakat:


  umieszczono

  30 listopada

  25 listopada odbyło się spotkanie członków i sympatyków Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. Na spotkaniu omówiono wstępnie plany udziału członków Bractwa w uroczystościach i wydarzeniach 2015 r., jak również plany do końca 2014 r.
  Ustalono wstępnie następujące terminy:

  1. Od 14 do 17 grudnia 2014 r. - Rekolekcje Adwentowe w Więcławicach

  2. 30 grudnia 2014 r. - następne spotkanie członków i sympatyków Bractwa(Opłatek)

  3. 20 lutego 2015 r. - Nocna Droga Krzyżowa (Z Więcławic do Miechowa)

  4. 10 maja 2015 r. - udział członków Bractwa w procesii na Skałkę

  5. 25 i 26 lipca 2015 r. uroczystości Odpustu Jakubowego

  6. Dojście pielgrzymką na uroczystości Jakubowe w lipcu nową wytyczoną trasą z Częstochowy do Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych

  7. 5 i 6 września 2015 r. - Konferencja św. Jakuba 2015

  8. wrzesień 2015 - kolejny Bieg Drogami św. Jakuba

  9. Kontynuacja pielgrzymowania do Santiago de Compostela na terenie Republiki Czeskiej kontynuowana będzie w maju i lipcu


  25 listopada

  Uprzejmie przypominamy, że tradycyjne spotkanie członków i sympatyków Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych odbędzie się we wtorek 25 listopada, po mszy św. o godz. 17:00.


  16 listopada

  Dzięki sprzyjającej pogodzie rozpoczęto prace nad oznakowaniem kolejnego odcinka Drogi św. Jakuba w Polsce - tzw. Miechowskiej Drogi św. Jakuba. Szlak ten połączy jedno z najstarszych na ziemiach polskich sanktuariów Pańskich - sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie z sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych i Krakowem.

  Więcej informacji Miechowskiej Drogi św. Jakuba, oraz Szlaku Maryjnego z Więcławic do Częstochowy znajduje się tutaj.  19 października -rocznica ustanowienia Sanktuarium św. Jakuba

  Serdecznie zapraszamy na uroczystość z okazji pierwszej rocznicy ustanowienia Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach i odsłonięcie figury św. Apostoła,

  19 października o godz. 12.15.

  Uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp. Kazimierz Górny

  W imieniu wspólnoty parafialnej i Bractwa Św. Jakuba Apostoła

  ks. Ryszard Honkisz

  proboszcz

  Program:

  ♦Odsłonięcie figury św. Jakuba przed kościołem
  ♦ Uroczysta Msza św.
  ♦ Powołanie Kapituły Medalu św. Jakuba
  ♦ Uczczenie relikwii św. Jakuba

  Informacje

  na temat przebiegu uroczystości rocznicy ustanowienia Sanktuarium i relacja zdjęciowa znajdują się tutaj.
  11 i 12 października zapraszamy na X i XI etap niedzielnego pielgrzymowania trasie Lubina – Starý Jičín (X etap - 26 km) oraz Starý Jičín – Lipník nad Bečvou (XI etap - 30 km).

  Informacje na temat X i XI etapu i zdjęcia znajdują się tutaj.
  13.09.2014r. w Więcławicach odbył się II Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba!

  Bliższe informacje znajdują się tutaj  21 września zapraszamy na IX etap niedzielnego pielgrzymowania na trasie Frydek-Mistek - Nowy Jicin(Republika Czeska) o długości ok 30 km.

  Informacje na temat etapu znajdują się tutaj  Informacje na temat Konferencji św. Jakuba w 2014 znajdują się tutaj: Konferencja sw. Jakuba w 2014 r.


  25 lipca w dzień św. Jakuba odbyła się w Diecezjalnym Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych w ramach uroczystości odpustowych ku czci sw. Jakuba, o godz. 18:30 uroczysta, koncelebrowana Msza św. na której po złożeniu ślubowania zostali przyjęci nowi członkowie Bractwa.
  Serię zdjęć z uroczystości można znaleźć tutaj.


  W ramach uroczystości odpustowych w sobotę o godz. 14.00 odsłonięto figurę św. Jakuba Ap. w Kaplicy Pielgrzymów w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Łagiewnikach.
  Zdjęcia z uroczystościodsłonięcia figury św. Jakuba Ap. można znaleźć tutaj.


  Zapraszamy również do udziału jeszcze dziś w niedzielę w Jarmarku Jakubowym, oraz w uroczystościach odpustowych ku czci św. Jakuba w Diecezjalnym Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych.
  Informacja i harmonogram uroczystości znajdują się tutaj

  >

  Mamy nowych Świętych - Jana Pawla II - naszego Papieża i Jana XXIII .


  Poniżej zamieszczony jest folder zawierający szczegóły akcji zbierania funduszy na budowę kaplicy św. Jakuba w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach w Krakowie.  II Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba! - patrz w punkcie 2!!  1. "9664 km za 9664 dni pontyfikatu bł. Jana Pawła"

  Zapraszamy wszystkich, którzy pragną podziękować za pontyfikat bł. Jana Pawła II, pielgrzymując (indywidualnie lub grupowo) dowolnym odcinkiem Drogi św. Jakuba w Polsce lub za granicą do 15 kwietnia 2014 r. Przyjmując, że każda osoba z 100-osobowej grupy pielgrzymów pokona odcinek 97 km - wówczas cała grupa pokona kilometraż odpowiadający liczbie dni pontyfikatu Papieża-Polaka (9664 dni). Zgłoszenia osób, które pragną włączyć się w pielgrzymkę przyjmujemy do 31 marca 2014 r. Każda osoba, która prześle swoje zgłoszenie drogą pocztową lub elektroniczną otrzyma okolicznościowy "Paszport Pielgrzyma", a po kanonizacji bł. Jana Pawła II certyfikat potwierdzający odbycie pielgrzymki.
  Na prośbę wielu pielgrzymów z Polski, zapisy będziemy przyjmować również po kanonizacji – do końca września 2014 r.

  Warunkiem otrzymania certyfikatu jest przesłanie do 15 kwietnia 2014 r. kopii "Paszportu Pielgrzyma" dokumentującego odbycie pielgrzymki. Kopie paszportów zostaną złożone w procesji z darami podczas uroczystości po kanonizacyjnych w Krakowie. Pragniemy także powiadomić, że metropolita krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz objął patronatem honorowym naszą inicjatywę oraz udzielił pielgrzymom pasterskiego błogosławieństwa.

  Jednocześnie pragniemy zaprosić na Niedzielne Pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba z Więcławic Starych do Bielan koło Kęt (97 km), które odbędzie się 23.02, 9.03, 23.03 i 6.04.2014 r.
  Z pielgrzymkowym pozdrowieniem,
  Buen Camino

  W sprawie szczegółów patrz tutaj

  Kapituła Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych
  Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres e-mailowy:
  biuro@caminogalicja.pl lub pocztą na adres:
  Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych; 32-901 Michałowice; Więcławice Stare 20
  Szczegółowych informacji udziela:
  Franciszek Mróz - tel. kom. 664 329 302
  Józef Talik - tel. kom. 608 793 090

  2. "II Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba!"

  Miło nam poinformować, że zostały uruchomione zapisy na II Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba!


  Przed rejestracją prosimy zapoznać się z regulaminem biegu:

  REGULAMIN - II Małopolski Bieg Droga św. Jakuba

  Zapisu na bieg można dokonać, klikając na link poniżej:

  Formularz zapisów na II Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba