Nocna Droga Krzyżowa w intencji Światowych Dni Młodzieży na trasie Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie - Raciborowice -Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych

Po raz kolejny małopolski odcinek Drogi św. Jakuba - szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela, stał się miejscem modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży. W I piątek Wielkiego Postu grupa ponad 100 pielgrzymów z różnych regionów Małopolski pielgrzymowała z sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych uczestnicząc w Nocnej Drodze Krzyżowej. Pątnicy pokonali ponad 16 km odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba modląc się o dobre przygotowanie i duchowe owoce Światowych Dni Młodzieży "Kraków 2016". W nabożeństwie uczestniczył także ks. Biskup Damian Muskus - koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016. Rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej organizatorzy nabożeństwa przygotowali m.in. w oparciu o tekst Orędzia św. Jana Pawła II na IV Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Santiago de Compostela w 1989 r. "Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest Drogą? (…). Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest Prawdą? Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest Życiem? - pytał ponad 25 lat temu młodych św. Jan Paweł II. Uczestnicy nabożeństwa usłyszeli także papieską odpowiedź na te pytania: "Tak, odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda waszego życia. Ale nie wystarczy odkryć Go tylko raz jeden. Każde bowiem odkrycie Go staje się zachętą do tego, by jeszcze bardziej Go szukać i coraz lepiej poznawać poprzez modlitwę, sakramenty, rozważanie Jego słowa, katechezę i wsłuchiwanie się w naukę Kościoła. Takie jest nasze najważniejsze zadanie".

Nocna Droga Krzyżowa zakończyła się tuż po północy Mszą św. w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych. Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Damian Muskus. W homilii hierarcha podkreślił, że chrześcijaństwo jest nierozłącznie związane z pielgrzymowaniem: "Sam Jezus nie troszczył się o dom, o jakąś domową stabilizację, o domowe ciepło. Ciągle był w drodze. Zapraszał też wszystkich napotkanych na drodze, aby szli za nim. Najpierw Apostołów, potem pozostałych uczniów. Pan Jezus nie chciał, by jego uczniowie byli domatorami. Wyjście z domu jest właściwym kierunkiem rozwoju człowieka. Droga, którą przemierzamy, pomaga człowiekowi rozwinąć skrzydła, pomaga zdobyć nowe doświadczenia, pomaga budować relacje z drugim człowiekiem. Kiedy człowiek kryje się w domu, kiedy człowiek zaczyna troszczyć się tylko o siebie, tym samym traci szansę na swój rozwój" - zaznaczył ks. biskup. Odnosząc się do nabożeństwa Drogi Krzyżowej, koordynator przygotowań do ŚDM 2016 zaznaczył: "Nasze pielgrzymowanie jest nie tylko wyrazem pobożności pasyjnej, ale również świadectwem, które daliśmy światu, że nadzieja przetrwania nie jest szczytem naszych marzeń, że pragniemy iść przez życie mając nadzieję żywą. Nadzieję, która źródło ma w samym Jezusie. Modlimy się więc dzisiaj, aby równie wielka nadzieja przyprowadziła młodych z całego świata do Krakowa w przyszłym roku, na spotkanie z Jezusem i Jego namiestnikiem. Modlimy się dzisiaj, by nadzieja otwarła nasze domy i gościnnymi uczyniła nasze serca. Modlimy też się dzisiaj - w świecie niespokojnym - by nadzieja opanowała świat. By dążącym do wojny przewartościowała myślenie, a ofiarom tych wojen dała pokój".

Głównym organizatorem nabożeństwa było Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych. Kolejną modlitewną inicjatywą Bractwa w intencji Światowych Dni Młodzieży będzie "Niedzielne pielgrzymowanie Jurajską, Miechowską i Małopolską Drogą św. Jakuba", które rozpocznie się 15 marca na Jasnej Górze, a zakończy w sierpniu w łagiewnickim sanktuarium św.Jana Pawła II.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom tego nabożeństwa. Dziękujemy Ks. Biskupowi Damianowi Muskusowi, ks. Ryszardowi Honkiszowi oraz ks. Krzysztofowi Krawczykowi za wspólne pielgrzymowanie oraz odprawienie Mszy św. w sanktuarium w Więcławicach. Dziękujemy Ks. Wiesławowi Cholewa - proboszczowi parafii w Raciborowicach i ks. Ryszardowi Honkiszowi - kustoszowi sanktuarium w Więcławicach Starych za przyjęcie pielgrzymów i pomoc w organizacji nabożeństwa. Szczególne podziękowania składamy również służbom porządkowym - Policji oraz Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach oraz Michałowicach. Słowa podziękowania kieruję również dla członków Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, zwłaszcza na ręce ks. Ryszarda Honkisza oraz Józefa Talika - głównego pomysłodawcy i organizatora tego pięknego nabożeństwa. Dziękuję Bogusi, Ewie, Feliksowi, Kasi i Ani za przygotowanie bigosu dla pielgrzymów.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu i organizacji Drogi Krzyżowej - bardzo dziękuję.

Z pielgrzymkowym pozdrowieniem BUEN CAMINO!

Franciszek
Nocna Droga Krzyżowa Drogą św. Jakuba 20.02.2015
Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie początek-
Przejście pod kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
-start Drogi św. Jakuba

IMG_7206.jpg
IMG_7208.jpg
IMG_7209.jpg
IMG_7211.jpg
IMG_7213.jpg
IMG_7216.jpg
IMG_7219.jpg
IMG_7221.jpg
IMG_7230.jpg
IMG_7235.jpg
IMG_7247.jpg
IMG_7250.jpg
IMG_7256.jpg
IMG_7258.jpg
IMG_7275.jpg
IMG_7283.jpg
IMG_7292.jpg
IMG_7299.jpg
IMG_7310.jpg
IMG_7311.jpg
IMG_7313.jpg
IMG_7318.jpg
IMG_7322.jpg
IMG_7328.jpg

1 2 3 4

Created using Ashampoo Photo Commander