home
strona główna

„VII Niedzielne Pielgrzymowanie Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia, »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«” - etap X

2` października (niedziela) 2018 r. - X etap trasie: Wieliczka - Sanktuarium św. Jana Pawła II)

strona główna
1 etap Słocina - Bziany
Zdjęcia


2 etap Bziany - Góra Ropczycka
Zdjęcia


Suma zdjęć
Via Regia 17-18 marca 2018


Okolice Pomnika w Małej
Zdjęcia


3 etap Góra Ropczycka – Stasiówka (23 km)
Zdjęcia


4 etap Stasiówka – Słotowa (26 km)
Zdjęcia


5 etap ; 1 września 2018 r.Słotowa - Tuchów - Łękawka
Zdjęcia


6 etap ; 2 września 2018 r. Łękawka - Tarnów - Zgłobice
Zdjęcia


7 etap ; 29 września 2018 r. Zgłobice - Okocim
Zdjęcia


8 etap ; 30 września 2018 r. Okocim - Brzesko - Chełm
Zdjęcia


9 etap ; 14 października (niedziela) 2018 r. - IX etap trasie: Chełm – Staniątki – Wieliczka (33 km)
Zdjęcia


10 etap ; 21 października (niedziela) 2018 r. - X etap trasie: Wieliczka - Kraków (15 km)
Zdjęcia
W przewidzianym terminie 21 października odbył się ostatni X etap tegorocznego VII
Niedzielnego Pielgrzymowania.


Do kaplicy św. Jakuba w sanktuarium św. Jana Pawła II dotarła grupa ponad 40 pielgrzymów uczestniczących w X i zarazem ostatnim (w tym roku) etapie „VII Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«”. X etap niedzielnego pielgrzymowania prowadził od kopalni Soli w Wieliczce, gdzie w kaplicy św. Kingi pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. Jakuba przez sanktuarium Księżnej Wielickiej, Kosocice do Krakowa.

Warto przypomnieć, że pątnicy pielgrzymowali Drogą św. Jakuba Via Regia od 1 kwietnia 2017 r. Wówczas to, przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie rozpoczęli pielgrzymkowy szlak do Krakowa. W tym okresie zorganizowano w sumie XX etapów pielgrzymki. Długość drogi jaką pokonali pątnicy to blisko 500 km. W drodze do Krakowa zatrzymywali się na modlitwę w wielu sanktuariach na Ukrainie, Podkarpaciu i w Małopolsce.

Pielgrzymka zakończyła się w kaplicy św. Jakuba w sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie pielgrzymki odmówili Litanię do św. Jakuba i odśpiewali „Pieśń Pielgrzymów do Composteli”. Kapłańskiego błogosławieństwa udzielił pątnikom Ks. Elisardo Temperán Villaverde – Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Santiago de Compostela.

Kolejny etap Niedzielnego pielgrzymowania Drogą św. Jakuba zaplanowano na marzec 2019 r. – wówczas jak Opatrzność Boża pozwoli, pątnicy wyruszą Drogą św. Jakuba Via Regia do katedry św. Jakuba w Görlitz. Wszystki uczestnikom tej pielgrzymki serdecznie dziękuję za świadectwo wiary, wspólną modlitwę, rozmowy, uśmiech, pomoc. Ultreia! Ultreia! Et sus eia! Franciszek Mróz
Poniżej można znaleźć Album z wybranych zdjęć z przebiegu 10 etapu VII Niedzielnego Pielgrzymowania - Podkarpacką Drogą św Jakuba Via Regia - rok 2018 r.
umieścił Reinhard Kulessa

Relacja Pątniczki Anny Wasilewskiej
z X etapu „VII Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba »Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany«” w dniu 21 października 2018 r.

Za nami ostatni już w tym roku etap „VII Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba". Szlak wiódł nas od Wieliczki do kaplicy św. Jakuba w sanktuarium św. Jana Pawła II.

Rozpoczęliśmy ten dzień od uczestnictwa we Mszy św. w kaplicy św. Kingi w kopalni soli w Wieliczce. W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki odwiedziliśmy Porcjunkulę, którą ojcowie Reformaci mają tu od 2000 roku. Kaplica ma identyczne rozmiary jak kaplica MB Anielskiej w kościele pod Asyżem. Wnętrze zdobią piękne freski, będące wierną kopią oryginalnych malowideł z kaplicy w Asyżu. Jest to dziś prawdopodobnie jedyna na świecie wierna kopia włoskiej Porcjunkuli.

Następnie trasa nasza wiodła wśród pagórkowatych wzniesień Pogórza Wielickiego do Kosocic, gdzie wznosi się kościół pw. Św. Marii Magdaleny. Parafia kosocicka jest jedną z najstarszych w diecezji krakowskiej, kościół natomiast nowy, z XX wieku, gdyż poprzedni uległ spaleniu.

Pielgrzymka zakończyła się w kaplicy św. Jakuba w sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie odmówiliśmy Litanię do św. Jakuba i odśpiewaliśmy „Pieśń Pielgrzymów do Composteli”. Kapłańskiego błogosławieństwa udzielił nam Ks. Elisardo Temperán Villaverde – Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Santiago de Compostela.

Zakończyliśmy "VII Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba", które trwało od 1 kwietnia 2017 r. W ciągu XX etapów pokonaliśmy blisko 500 kilometrów. Czym były dla nas te kilometry, które już za nami? Gdzieś, kiedyś przeczytałam, że pielgrzymowanie to "modlitwa stopami". Wdzięczni Panu Bogu za ten czas szczególnej łaski z wielkim żalem żegnaliśmy się, bo chyba nic tak jak pielgrzymka, uświadamia nam, że przez życie idziemy we wspólnocie. Zbliżyła nas wspólna modlitwa, wzajemna serdeczność i życzliwość, gotowość do pomocy.

Szczególne słowa wdzięczności należą się Franciszkowi Mrozowi, który pomimo licznych obowiązków rodzinnych i zawodowych, znajduje czas i podejmuje trud organizacji dla nas tych wspaniałych rekolekcji w drodze.

BÓG ZAPŁAĆ! Czekamy do wiosny........... X Etap