home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2018 r.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago"


SPRAWOZDANIE


Z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago”
Kraków – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,;
20 października 2018 r.


Na końcu strony znajduje się odnośnik do Galerii zdjęć

W dniu 20 października 2018 r. w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (przy ul. Bernardyńskiej 3) odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago".

Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisję Geografii Religii, Urząd Gminy w Michałowicach oraz Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych.

Konferencja organizowana została w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Roku Polskiej Geografii 2018 pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
 • Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski- metropolita krakowski, Ks. Arcybiskup Julián Barrio Barrio - metropolita Santiago de Compostela,
 • Ks. Biskup Krzysztof Zadarko - Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski,
 • Francisco Javier Sanabria Valderrama - Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce,
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak - Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak - Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
 • Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego,
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski - Profesor Honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 • Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz
 • Antoni Rumian - Wójt Gminy Michałowice.

Konferencja była kolejnym spotkaniem, poświęconym problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba, duchowości szlaku oraz kultu Jakuba Starszego Apostoła w Polsce i na świecie. Szlak pielgrzymkowy do Santiago de Compostela rozwija się bardzo dynamicznie w naszym kraju. Sieć polskich odcinków Camino de Santiago wynosi obecnie już ponad 7 tys. km. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych konferencji, spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat funkcjonowania oznakowanych odcinków Szlaku Jakubowego w Polsce.

W konferencji udział wzięło 85 osób, w tym pracownicy naukowi reprezentujący zagraniczne (Hiszpania, Węgry i Słowacja) i krajowe ośrodki naukowe, a także przedstawiciele Bractw i parafii św. Jakuba w Polsce oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń zajmujących się m.in. promocją ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji zgromadzonych w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3 powitali: ks. kan. Ryszard Honkisz - kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych oraz dr Franciszek Mróz. Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Józef Stala - Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ks. Prorektor przypomniał uczestnikom konferencji, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II posiada tzw. Akademicką Akredytację Jakubową i jest włączony do Campus Stellae - projektu łączącego młodzież studencką oraz pracowników naukowo-dydaktycznych szkół wyższych z ideą pielgrzymowania - wędrówek po Drodze św. Jakuba.

W uroczystym otwarciu konferencji przemówienia wygłosili także:

Ks. Biskup Krzysztof Zadarko,
Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábal - Dyrektor Instytutu Cervantesa w Krakowie,
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP - Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz
ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK - Prodziekan ds. nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W sesji plenarnej prowadzonej przez dr. hab. Elżbietę Bilską-Wodecką z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ wygłoszonych zostało trzy referaty.
 • Prof. Enrique Alarcon (Universidad de Navarra) w referacie pt. "Paleochrześcijańskie świadectwo o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny w Grobie Apostolskim w Santiago de Compostela" przedstawił wyniki kolejnych odkryć w grobie św. Jakuba w Santiago de Compostela.
 • Ks. Elisardo Temperán Villaverde - Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Santiago de Compostela zwrócił uwagę, że pielgrzymka Drogą św. Jakuba daje Kościołowi nową możliwość podejmowania inicjatyw duszpasterskich i ewangelizacyjnych oraz że "Camino oznacza możliwość odnalezienia siebie samego na szlaku, tj. w trakcie dynamicznej pielgrzymki, podczas której nie obędzie się bez ludzkiej gościnności i otwarcia na drugiego człowieka".
 • Ks. dr hab. Piotr Roszak przedstawił referat pt. "Nie ma chwały bez bólu? Sacrum a przestrzeń i czas z perspektywy Camino de Santiago". Ks. Roszak podkreślił m.in., że w filozofii i teologii pojawiają się nowe koncepcje sacrum, które nie tyle kładą nacisk na "przestrzeń" (jak było to do tej pory), co na "czas", ale jednocześnie geograficzne badania nad powstającymi sanktuariami (i socjologiczne obserwacje potwierdzające ich popularność) pokazują, że ich powstawanie to nie jedynie chwilowa moda religijna, ale znacząca tendencja duchowa.


W drugiej sesji referatowej, którą poprowadziła dr Agnieszka Brzezińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłoszono 6 referatów:
 • dr hab. Wojciech Mruk z Instytutu Historii UJ (referat pt. "Margery Kempe - mistyczka i pątniczka"),
 • Dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (referat pt. "Ślady jakubowe w Pakości - o odkrywaniu dziedzictwa chrześcijańskiego"),
 • dr Waldemar Hass z Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie (refarat pt. "O przedstawieniach "Męczeńskiej śmierci św. Jakuba Starszego Apostoła" w sztuce (XV-XIX w.) - spojrzenie historyczno-teologiczne"),
 • ks. mgr Jakub Kuchta z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (referat pt. "Postać świętego Jakuba Apostoła w wybranych przykładach polskiego przepowiadania"),
 • mgr Barbara Karpała - Dyrektor Schola Cantorum Cracoviensis (referat pt. "Muzyczne ślady średniowiecza na Camino de Santiago. Cz. 2. Głosy klasztorów w regionach La Rioja i Kastylia - León) oraz
 • dr Franciszek Mróz i dr Łukasz Mróz referat pt. "Sanktuaria św. Jakuba Starszego Apostoła w przestrzeni sakralnej Polski".


Trzecią sesją referatową poprowadził ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a referaty wygłoszone w jej trakcie dotyczyły refleksji nad Camino de Santiago: jaką rolę odgrywa doświadczenie przestrzeni w kształtowaniu duchowości pielgrzymiej. Były to prezentacje mgr Bogny Matuszewskiej-Sulima z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ ("Duchowy wymiar Camino de Santiago w XXI wieku. Inicjatywy duszpasterskie"), mgr Bereniki Seryczyńskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ("Abraham czy Odyseusz - odkrywanie istoty pielgrzymowania"), mgr Magdaleny Goik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ("Ciemna strona Drogi - o kryzysach duchowych w relacjach pielgrzymów pielgrzymujących do Santiago de Compostela"), mgr Kamili Pasławskiej Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie ("Duchowość Drogi, czyli... święty Ignacy, módl się za nami!), mgr Pawła Śliwińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ("Dobrzyńsko-Kujawska Droga św. Jakuba - od koncepcji do realizacji") oraz dr Pawła Plichty z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ("Camino de Santiago w przestrzeni wirtualnej (wybrane aspekty internetowych materiałów polskojęzycznych").

Bardzo cennym punktem programu konferencji była sesja panelowa "Parafie pw. św. Jakuba w Polsce: dziedzictwo i wyzwania duszpasterskie", którą poprowadził dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski. Duszpasterskimi i organizacyjnymi doświadczeniami w pracy w parafiach przy Drodze św. Jakuba podzieli się: ks. Józef Drabik - kustosz sanktuarium św. Jakuba w Brzesku, ks. Ryszard Honkisz - kustosz sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych, ks. Wojciecha Kiedrowicz - proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Toruniu, ks. Marek Kurzawa - proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaniu oraz ks. Andrzej Loranc - kustosz sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku. W generalnej dyskusji uczestnicy konferencji podkreślali konieczność dalszych badań naukowych związanych z kultem św. Jakuba, lepszej koordynacji Drogi św. Jakuba i troski duszpasterskiej nad pielgrzymami wędrującymi do grobu św. Jakuba.

Organizatorów konferencji cieszy sukces organizacyjny i naukowy konferencji - rekordowa liczba uczestników oraz wysoki poziom merytoryczny referatów. Cieszą również słowa studentów, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu: "Dziękujemy za wspaniałą okazję uczestniczenia w dzisiejszej konferencji "Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago". Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w organizacji tego wydarzenia. Jesteśmy wdzięczni za możliwość poznania wspaniałych osób, uśmiechniętych, pełnych inspiracji i wartości, jakie wczoraj przekazywali. Szlak św. Jakuba jak dotąd nie był nam dobrze znany, mimo, iż mieszkamy przy jego odcinkach. Po wysłuchaniu części referatów o postaci św. Jakuba, muzyce na Camino de Santiago i wielu innych, każdy z nas- studentów na pewno pogłębi wiedzę na ten temat. Po takim zastrzyku inspiracji aż chce się spakować plecak i ruszyć do Santiago de Compostela po nowe, lepsze życie a następnie wrócić z muszlą św. Jakuba i móc wymienić się przeżyciami, tak jak dzisiaj robili to uczestnicy konferencji. Natalia".

Po oficjalnym zakończeniu konferencji, uczestnicy spotkania udali się do Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych, gdzie została odprawiona Jubileuszowa Msza św. w X rocznicę otwarcia Małopolskiej Drogi św. Jakuba. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Biskup Krzysztof Zadarko - Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Z kolei następnego dnia, w niedzielę 21 października 2018 r. uczestnicy konferencji wzięli udział w Międzynarodowym Spotkaniu Pielgrzymów na Drodze św. Jakuba - pielgrzymując Camino de Santiago z Wieliczki do kaplicy św. Jakuba w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Warto jeszcze zaznaczyć, że większość referatów wygłoszona podczas konferencji została opublikowana w pracy pt. "Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago" pod redakcją ks. Piotra Roszaka, Franciszka Mroza i Łukasza Mroza, wydanej przez Wydawnictwo "Czuwajmy".

Franciszek Mróz - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Kraków, 20 października 2018 r.

Franciszek Mróz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji


Wydarzenia konferencji zostały udokumentowane albumem zdjęć. Album ten można znaleźć TUTAJ
Relacja zdjęciowa z XI Konferencji Jakubowej
w Krakowie w 2018 r.

lub bezpośrednio poniżej na tej stronie: