home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2017 r.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy"

zgłoszenie udziału

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

w X Międzynarodowej Konferencj Naukowej zatytułowanej:

"Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy"

która odbędzie się w dniach 7 października 2017 roku
w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3


Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (na załączonym formularzu, dostępnym na dole bieżącej strony konferencji: www.caminogalicja.pl) prosimy przesłać do dnia 30 września 2017 r.:
– pocztą elektroniczną na adres: konferencja@swjakub.pl
– lub na adres pocztowy:

Sekretariat Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20
32-091 Michałowice
Opłatę konferencyjną należy wnieść przelewem do dnia 30 września 2017 r. na konto:

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20; 32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 53 8589 0006 0180 0550 5627 0003
Z dopiskiem: „Konferencja – Kult św. Jakuba”Uwaga!

Faktury będą wystawuane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT prosimy o przesłanie dokłanych danych do faktury przed rozpoczęciem konferencji.


pobierz formularz zgłoszenia .doc (50 kB)