home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2017 r.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy"
- historia i interpretacja"

koszty udziału


KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI


Koszt uczestnictwa w konferencji: 50 zł (materiały konferencyjne, obiad, kolację, przejazd autokarem do Centrum św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie).
Koszt publikacji pokonferencyjnej: 20 zł.


Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów. Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach służą pomocą w organizowaniu noclegów.


Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 30 wrześniua 2017 r. na konto:

Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych

Więcławice Stare 20;
32-091 Michałowice

Konto: BSR Kraków O/Michałowice 24 8589 0006 0180 0000 2886 0001


Z dopiskiem: "Konferencja - Kult św. Jakuba"
Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT prosimy o przesłanie dokładnych danych do faktury przed rozpoczęciem konferencji.