home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2017 r.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy"

tematyka konferencji

Tematyka konferencji

Planowana konferencja jest już dziesiątym spotkaniem, poświęconym w całości problematyce genezy i funkcjonowania Drogi św. Jakuba oraz kultu Jakuba Starszego Apostoła w Polsce i na świecie.

Jednym z celów Konferencji jest również wzajemna wymiana informacji
o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych
i podejmowanych działaniach organizacyjnych
związanych z kultem św. Jakuba, szczególnie w Polsce.