home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2017 r.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy"

komitety organizacyjne

Komitety Organizacyjne


KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

J. Eks. Ks. Abp Marek Jędraszewski

Metropolita Krakowski


J. Eks. ks. abp Julián Barrio Barrio

Metropolita Santiago de Compostela


J. Eks. ks. bp Krzysztof Zadarko

Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
Konferencji Episkopatu Polski


J. Eks. Agustín Núnez Martínez

Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce


prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie


Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego


prof. dr hab. Antoni Jackowski

Profesor Honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego


Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa


Antoni Rumian

Wójt Gminy MIchałowice
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Jego Ekscelencja ks. bp prof. dr hab. Grzegorz Ryś

Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski


ks.dr hab. Piotr Roszak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Przewodniczący Komitetu Naukowego


prof. dr hab. Enrique Alarcon

Universidad de Navarra w Pampelunie


dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ


ks. prof. John Berry

University of Malta


Prof Jose Chillon

Universidad de Valladolid


prof. dr hab. Alfred Krogmann

Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze


prof. dr hab. Reinhard Kulessa

Uniwersytet Jagielloński


dr hab. Wojciech Mruk

Instytut Historii UJ


prof. dr hab. Enrique Martinez

Universitat Abat Oliba CEU w Barcelonie


ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


prof. dr hab. Antón M. Pazos

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Santiago de Compostela


prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


dr hab. Izabela Sołjan

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


ks. prof. dr hab. Józef Stala

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


dr hab. Mariusz Szubert prof. UP

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


prof.dr hab. Andrzej Wyrwa

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

ks. kan. Ryszard Honkisz

Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego
Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego sw. Jakuba w Więcławicach St.


dr Franciszek Mróz

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych


dr Łukasz Mróz

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku


dr Anna Delekta

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


dr Kazimiera Orzechowska-Kowalska

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych


dr Renata Rettingier

Instytut Geografii UP w Krakowie


dr Kamila Ziółkowska-Weiss

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


mgr Bogna Matuszewska-Sulima

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ


Józef Talik

Urząd Gminy w Michałowicach
Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych