home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2015 r.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Droga św. Jakuba w Polsce
- historia, teraźniejszość, przyszłość.
W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego
odcinka Camino de Santiago"
Michałowice – Kraków – Więcławice Stare; 4-6 września 2015 r.


SPRAWOZDANIE

Galerie zdjęć na końcu strony

W dniach 4-6 września 2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”.

Konferencja została zorganizowana przez: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Urząd Gminy w Michałowicach, Urząd Gminy w Pałecznicy oraz Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań związanych z kultem św. Jakuba Apostoła Starszego oraz pielgrzymowaniem Camino de Santiago – Drogą św. Jakuba. Jednym z głównych celów naukowych konferencji było podsumowanie badań na temat genezy i funkcjonowanie Drogi św. Jakuba w Polsce w 10 rocznicę otwarcia pierwszego odcinka Szlaku Jakubowego – Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba, łączącej Jakubów ze Zgorzelcem (otwartej 24 lipca 2005 r.). Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych konferencji, spotkanie było także okazją do prezentacji rezultatów badań naukowych, wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat dalszego oznakowanych odcinków Camino de Santiago w Polsce – w sumie ponad 5 500 km szlaku.

W konferencji udział wzięło ponad 80 osób – w tym goście zagraniczni z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji i Ukrainy. Pracownicy naukowi biorący udział w konferencji reprezentowali krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Bractw i parafii św. Jakuba w Polsce oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń zajmujących się m.in. promocją ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela.

Konferencja składała się z czterech sesji referatowych.
Pierwsza sesja referatowa odbyła się w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach i poświęcona została prezentacji wybranych odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce.
Pozostałe trzy sesje referatowe odbyły się drugiego dnia konferencji w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a w ich trakcie zaprezentowano wyniki badań archeologicznych, historycznych, geograficznych i socjologicznych związanych z kultem św. Jakuba i Drogi św. Jakuba w Europie.


W trakcie konferencji wygłoszono 23 referaty, których autorami byli kolejno:
 1. mgr Emil Mendyk (Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”),
 2. dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie),
 3. Grzegorz Bednarek,
 4. ppłk rez. mgr inż. Ryszard Bożek (Ordynariat Polowy WP),
 5. kpt. rez. mgr inż. Wiesław Czajka,
 6. dr Jerzy Kazimierczak (Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych),
 7. Reginia Madej-Janiszek (Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce),
 8. ppłk rez. mgr inż Jerzy Pawlikowski (Ordynariat Polowy WP),
 9. Anna Przygoda-Golenia,
 10. mgr Beata Skwierczyńska-Mizerska (Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce),
 11. dr Łukasz Stefaniak (Ordynariat Polowy WP),
 12. mgr Łukasz Mróz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku),
 13. dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych),
 14. prof. dr hab. Enrique Alarcón (Uniwersytet Nawarry w Pampelunie),
 15. Jean-Claude Benazet (Francja),
 16. prof. dr hab. Michaela C. Hastetter (Universität Freiburg),
 17. Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),
 18. dr hab. Wojciech Mruk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 19. mgr Beata Gałuszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 20. mgr Rafał Koszek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 21. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 22. Ks. mgr Jakub Kuchta (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),
 23. dr Marek Okoń (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie),
 24. doc. Oresta Bordun (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie),
 25. mgr Jacek Marian Hołub (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Państwowa, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu),
 26. dr Agnieszka Jaworska (Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, Fundacja Idź Dale),
 27. mgr Barbara Karpała (Schola Cantorum Cracoviensis, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych),
 28. mgr Kajetan Suchecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
 29. dr Lucyna Przybylska (Uniwersytet Gdański),
 30. mgr Paulina Mielnik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 31. dr Gerhard Weag (Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty) i
 32. Jan Spes (Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty).


W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji, zgromadzonych w auli Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowice gości i uczestników konferencji powitał ks. kan. Ryszard Honkisz – kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych.
Otwarcia konferencji dokonał p. mgr inż. Antoni Rumian – wójt Gminy Michałowice.
Pierwszą sesję referatową poprowadził prof. dr hab. Waldemar Rozynkowki, a w jej trakcie wygłoszono 6 referatów na temat wybranych odcinków Drogi św. Jakuba.


Uroczystym wydarzeniem drugiego dnia konferencji było wręczenie Księgi Pamiątkowej Prof. dr hab. Antoniemu Jackowskiemu z okazji Jubileuszu 80-lecia Urodzin. Z tej okazji gratulacje Jublitowi złożyli:
ks. Biskup Krzysztof Zadarko,
ks. Biskup Grzegorz Ryś,
ks. Prof. dr hab. Maciej Ostrowski – w imieniu Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,
prof. dr hab. Roman Malarz – Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
oraz członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych.
Księga Pamiątkowa Profesora Antoniego Jackowskiego zatytułowana „Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago” pod redakcją ks. prof. dr hab. Piotra Roszaka oraz dr Franciszka Mroza zawiera referaty wygłoszone w trakcie konferencji oraz publikacje przygotowane przez przyjaciół i uczniów Pana Profesora i pracowników naukowych – w sumie 40 oryginalnych artykułów naukowych.


Trzy sesje referatowe drugiego dnia konferencji poprowadzili kolejno:
 1. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski,
 2. ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski,
 3. dr Cezary Jastrzębski oraz dr Franciszek Mróz.
Po generalnej dyskusji uczestnicy konferencji udali się do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych, gdzie uczestniczyli we Mszy św., a następnie w


W trzecim dniu konferencji w sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba, którego główną częścią było przejście 11-kilometrowym odcinkiem Jakubowego Szlaku z Polanowic do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych. Uroczystej mszy św. odprawionej w więcławickim sanktuarium przewodniczył ks. Biskup Grzegorz Ryś. Konferencja zakończyła się uroczystym obiadem w sali konferencyjnej sanktuarium św. Jakuba.

Uczestnicy konferencji podkreślali konieczność kontynuowania badań naukowych związanych z kultem św. Jakuba oraz rozwojem Szlaku Jakubowego w Polsce.

Należy podkreślić, że konferencja była kontynuacją siedmiu spotkań naukowych, które odbyły się kolejno:
 1. 12 września 2008 r. w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Drogi św. Jakuba w Polsce – stań badań i organizacja”),
 2. 12 września 2009 r. w Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie (Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość”),
 3. 11-12 września 2010 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i w parafii pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych (Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kult św. Jakuba na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela”),
 4. 3-4 września 2011 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i w parafii pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych (IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba”),
 5. 8 września 2012 r. również w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i w parafii pw. św. Jakuba w Więcławicach Starych (V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „»Akt Europejski« bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba”),
 6. 5-8 września 2013 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie i w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych (VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela” oraz Światowe Spotkanie Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba) oraz
 7. 6-7 września 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie i w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych (VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela”).

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
ks. Kardynał Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski,
ks. Arcybiskup Julián Barrio Barrio – metropolita Santiago de Compostela,
ks. Biskup Krzysztof Zadarko – Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski,
Agustín Núńez Martínez – Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce,
prof. dr hab. Michał Śliwa – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
prof. dr hab. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa,
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa,
mgr inż. Antoni Rumian – Wójt Gminy Michałowice,
mgr inż. Marcin Gaweł – wójt Gminy Pałecznica oraz
Jarosław Supera – Prezydent Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju.


dr Franciszek Mróz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

oraz członek Komitetu Naukowego Konferencji


Wydarzenia trzech dni konferencji zostały udokumentowane trzema albumami zdjęć. Są one przedstawione kolejno poniżej: