home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2015 r.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Droga św. Jakuba w Polsce
- historia, teraźniejszość, przyszłość.
W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego
odcinka Camino de Santiago"

komitety organizacyjne

Komitety Organizacyjne


KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

J. Em. ks. kard. Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

J. Eks. ks. abp Julián Barrio Barrio
Metropolita Santiago de Compostela

J. Eks. Agustín Núnez Martínez
Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce

prof. dr hab. Michał Śliwa
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Antoni Rumian
Wójt Gminy Michałowice

Jarosław Supera
Prezydent Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i RozwojuKOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Jego Ekscelencja ks. bp prof. dr hab. Grzegorz Ryś
Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski

prof. dr hab. Antoni Jackowski
Przewodniczacy Komitetu Naukowego

dr Stanisław Adamczyk
Wszechnica Świetokrzyska w Kielcach

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

prof. dr hab. Michaela Hastetter
Universität Freiburg

dr Cezary Jastrzębski
Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Agnieszka Jaworska
Archicofradía Universal del Apóstol Santiago

dr hab. Alfred Krogmann
Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze

prof. dr hab. Reinhard Kulessa
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Roman Malarz
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dr Franciszek Mróz
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr hab. Wojciech Mruk
Instytut Historii UJ

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr hab. Piotr Roszak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Lucia Šolcová
Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze

dr hab. Izabela Soljan
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

dr hab. Mariusz Szubert prof. UP
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

ks. kan. Ryszard Honkisz
Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego
Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego sw. Jakuba w Więcławicach St.

dr Franciszek Mróz
Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
mgr Kamila Ziółkowska-Weiss
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr Anna Delekta
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dr Paweł Kroh
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dr Małgortzata Kozłowska
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dr Renata Rettinger
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

mgr Bogna Matuszewska-Sulima
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

mge Łukasz Mróz
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Józef Talik
Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych