home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2015 r.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Droga św. Jakuba w Polsce
- historia, teraźniejszość, przyszłość.
W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego
odcinka Camino de Santiago"

koszty udziału

KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI

Koszt uczestnictwa w konferencji: 190 zł (materiały konferencyjne, obiad, kolacje, przejazd autokarem na trasie Kraków - Michałowice -Kraków, oraz Kraków - Więcławice Stare -Kraków).

Koszt publikacji pokonferencyjnej: 50 zł.
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 15 sierpnia 2015 r. na konto:

Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20;
32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 53 8589 0006 0180 0550 5627 0003

Z dopiskiem: "Konferencja - Kult św. Jakuba"Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT prosimy o przesłanie dokładnych danych do faktury przed rozpoczęciem konferencji.