home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2014 r.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba - w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela"

koszty udziału

KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI

KOSZTY Koszt uczestnictwa: 70 zł (materiały konferencyjne, publikacja, obiad, kolacja, przejazd autokarem na trasie Kraków - Więcławice Stare -Kraków, kolacja).


Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów.

Dla pielgrzymów uczestniczących w Międzynarodowym Spotkaniu na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach parafii w Więcławicach Starych oraz członków Bractwa św. Jakuba.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do dnia 1 września 2014 r. na konto:

Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20;
32-091 Michałowice
Konto: BSR Kraków O/Michałowice 24 85890006 0180 0000 2886 0001


Z dopiskiem: "Konferencja - Kult św. Jakuba"


Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT prosimy o przesłanie dokładnych danych do faktury przed rozpoczęciem konferencji.