home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2014 r.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba - w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela"

program konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

6 września 2014 r. (sobota)
8.00-9.00 - rejestracja uczestników konferencji (Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie; ul. Podzamcze 8)
9.00-9.30 - uroczyste otwarcie konferencji
9.30-11.00 - sesja referatowa I: „Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba"
 • dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński)
  O tym czy św. Franciszek modlił się u grobu św . Jakuba i o pierwszych minorytach pielgrzymujących do Composteli
 • dr Stanisław J. Adamczyk (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)
  Historyczne tło peregrynacji św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela
 • mgr Ewa Zys (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Kult św. Rocha w tradycji polskiej i europejskiej
 • dr Sylwia Zydek (Instytut Nauk Społecznych, Papieski Wydział T eologiczny we Wrocławiu)
  Świętej Brygidy Szwedzkiej droga do Santiago (1341-1342). Dlaczego pielgrzymowała?
 • lic. Beata Gałuszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  lic. Rafał Koszek (Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)
  Hiszpańska peregrynacja Jakuba Sobieskiego do Santiago de Compostela
 • dr Kazimiera Orzechowska-Kowalska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Bractwo św . Jakuba w Więcławicach Starych)
  San Andrés de Teixido konkurent Santiago?
11.00-11.30 - przerwa na kawę
11.30-13.00 - sesja referatowa II: „Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba"
 • mgr Jan Rája (Ostravská Univerzita v Ostrave)
  The bridge between the East and the West. Velehrad as a place of a renewed pilgrimage tradition and development of pilgrimage routes.
 • dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, PPWSZ w Nowym T argu, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych)
  Pielgrzymka św. Józefa Sebastiana Pelczara do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela
 • Regina Madej-Janiszek (Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św . Jakuba w Polsce")
  Polski Apostoł Północnej Europy - święty Jacek „od pierogów" na Mazowieckiej Drodze św. Jakuba
 • dr Cezary Jastrzębski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Święty Jakub kontra święty Marcin. Spór o odpust w Ciernie
 • kpt. rez. mgr inż. Wiesław Czajka (Ordynariat Polowy WP), ppłk rez. mgr inż. Jerzy Pawlikowski (Ordynariat Polowy WP)
  Klasztory mendykanckie miejscem przystani dla pielgrzymów na włoskiej części Via Francigena
 • mgr Barbara Karpala (Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych)
  Dwa średniowieczne zabytki muzyczne na drodze do Santiago czyli co mógł śpiewać św. Franciszek pielgrzymując do Composteli
13.00-14.00 - przerwa obiadowa
14.00-16.00 - sesja referatowa III i IV

Sesja referatowa III: „Sieć Camino de Santiago w Europie. Rola i znaczenie stowarzyszeń, władz samorządowych, regionalnych organizacji turystycznych oraz organizacji pozarządowych w rozwoju Drogi św . Jakuba w Polsce”
 • doc. Oresta Bordun (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. IwanaFranki)
  Program wytyczenia ukrainskiego odcinka europejskiego, pielgrzymkowego Szlaku sw . Jakuba z Lwowa
 • Leszek Zegzda (Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej)
  dr Ewa Grabińska (Małopolska Organizacja Turystyczna)
  Rola i znaczenie Regionalnych Organizacji Turystycznych w zakresie wspierania Szlaków św. Jakuba - stan obecny i perspektywy rozwoju
 • mgr Adam Perchał (Politechnika Częstochowska, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych)
  dr Arkadiusz Niedziółka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych)
  Rola Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w rozwoju turystyki pielgrzymkowej w województwie małopolskim
 • Jarosław Supera (Prezydent Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Wspólpracy i Rozwoju)
  Droga św. Jakuba Północno-Wschodniego Mazowsza i Podlasia jako element europejskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego
 • dr Marek Okoń (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych)
  Drogi Jakubowe na Pomorzu Przednim, Rugii, Meklemburgii i wschodnim Holsztynie
 • Metodij Rigler , Marjeta Rigler – Društvo prijateljev poti sv . Jakoba v Sloveniji; Ljubljana, Słowenia
  Jakubova pot otvoritev Dobrovnik 2014 (Otwarcie Drogi św. Jakuba w Dobrovniku w 2014 r .)
 • dr hab. Alfred Krogmann (Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze), dr Lucia Šolcová (Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze),
  dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, PPWSZ w Nowym Targu),
  mgr Łukasz Mróz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św . Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku)
  Droga św. Jakuba na Pograniczu Polsko-Słowackim – stan obecny i perspektywy rozwoju
 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św . Jakuba w Więcławicach Starych)
  Koreańczycy na Camino de Santiago
Sesja referatowa IV: „Droga św. Jakuba w opinii pielgrzymów i lokalnych społeczności. Doświadczenia Drogi”
 • Sylwia Gołąb (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  Los peregrinos – w kontekście przemian współczesnego świata
 • mgr Łukasz Mróz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św . Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku)
  Droga św. Jakuba w Polsce w opinii pielgrzymów i turystów
 • mgr Jacek Marian Hołub (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku)
  Droga św. Jakuba Via Regia w województwie podkarpackim w świadomości mieszkańców
 • ppłk rez. mgr inż. Ryszard Bożek (Ordynariat Polowy WP)
  Nauka pokory na camino - osiem wieków po św. Franciszku. Okiem niedoszłego ateusza
 • dr Łukasz Stefaniak (Ordynariat Polowy WP)
  Cnota pokory: jeden z fundamentów franciszkańskiej reguły - wzór dla pielgrzymów i społeczeństw
 • Jolanta i Zbigniew Janczak (Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św . Jakuba w Polsce”)
  Pielgrzymka Drogą św . Jakuba na kanonizację dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II
 • mgr Dominika Mazur
  Święty Jakub na kaflach piecowych – dekoracja pieca czy przejaw kultu?
16.00-16.15 - przerwa na kawę
16.15-17.00 - generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
17.00-17.30 - przejazd do sanktuarium św . Jana Pawła II
17.30-18.00 - modlitwa w kaplicy św. Jakuba w sanktuarium św . Jana Pawła II;
18.00-19.00 - przejazd do Więcławic Starych
        19.00 - zwiedzanie sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych; kolacja i spotkanie towarzyskie

7 września 2014 r. (niedziela)
Międzynarodowe Spotkanie Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba
8.30 - zbiórka uczestników spotkania przy sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych
8.30-9.00 - przejazd z Więcławic Starych do Polanowic
9.00-12.00 - przejście Małopolską Drogą św. Jakuba z Polanowic do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych (11 km)
12.15 - Jubileuszowa Msza św. w VII rocznicę przekazania relikwii św. Jakuba Apostoła do kościoła w Więcławicach Starych
13.30-14.30 - uroczysty obiad i zakończenie spotkania