home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2014 r.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba - w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela"

kontakt

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów. Dla pielgrzymów uczestniczących w Międzynarodowym Spotkaniu Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba przygotowano noclegi w rodzinach parafii w Więcławicach Starych oraz członków Bractwa św. Jakuba.
KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail:

konferencja@swjakub.pl


Do Państwa dyspozycji są także telefony organizatorów:


ks. Ryszard Honkisz (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) -
tel. 12 388 50 57; tel. kom. 601 42 00 38


dr Franciszek Mróz (Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji) -
tel. kom. 664 329 302


mgr Łukasz Mróz (sekretarz Komitetu Organizacyjnego) -
tel. kom. 696 747 913


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa:

1 września 2014 r.


Termin przyjmowania referatów do druku upływa:

15 lipca 2014 r.Partnerzy Konferencji