home
strona główna

Konferencja św. Jakuba w 2014 r.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana:

"Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba - w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela"

komitety organizacyjne

Komitety Organizacyjne


KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

J. Em. ks. kard. Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

J. Eks. ks. abp Julián Barrio Barrio
Metropolita Santiago de Compostela

J. Eks. ks. abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski w Polsce

J. Eks. Agustín Núnez Martínez
Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce

prof. dr hab. Michał Śliwa
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ks. dr hab. Władyslaw Zuziak, prof. UP JPII
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie

Marek Sowa
Marszałek Województwa MałopolskiegoKOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Jego Ekscelencja ks. bp prof. dr hab. Grzegorz Ryś
Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Antoni Jackowski
Przewodniczacy Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Michaela Hastetter
Universität Freiburg

prof. dr hab. Roman Malarz
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Prorektor ds. ogólnych i studenckich oraz polityki kadrowej i finansowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Andrzej Wyrwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Jaworska
Archicofradía Universal del Apóstol Santiago

dr Stanisław Adamczyk
Wszechnica Świetokrzyska w Kielcach

dr Cezary Jastrzębski
Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Alfred Krogmann
Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze

dr hab. Wojciech Mruk
Instytut Historii UJ

dr Franciszek Mróz
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Bractwo sw. Jakuba w Więcławicach Starych

ks. dr hab. Piotr Roszak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Nawarry w Pampelunie

dr Lucia Šolcová
Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze

dr hab. Izabela Soljan
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

ks. kan. Ryszard Honkisz
Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego
Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego sw. Jakuba w Więcławicach St.

mgr Bogna Matuszewska-Sulima
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

dr Franciszek Mróz
Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Bractwo sw. Jakuba w Wiecławicach Starych

mgr Łukasz Mróz
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku

mgr Adam Perchał
Politechnika Czestochowska, Wydział Zarządzania

dr Renata Rettinger
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Józef Talik
Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

mgr Kamila Ziółkowska-Weiss
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


PARTNERZY: Wydawnictwo "CZUWAJMY"
KIA Motors
Construction International
Małopolanka
Dyna-"Trans"
EKLER s.c. Baranówka
PATRONAT MEDIALNY: Tygodnik Katolicki "Niedziela"
Tygodnik Katolicki "Gość Niedzielny",
Radio "Via"