home
strona główna

Niedzielne Pielgrzymowanie c.d.

Poniżej w postaci plakatu zebrane są informacje na temat Pielgrzymki Dziękczynnej

strona główna
Strona zbiorcza

I etap Pielgrzymki Dziekczynnej

zdjęcia z I etapu Pielgrzymki