Życzenia Świateczne i Noworoczne skierowane do Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych