Spotkanie opłatkowe Członków Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych i sympatyków dróg Jakubowych w dzień Translacji